Ka mihi aroha ki a koutou e kā hapū, e kā whānau o Moeraki. He whakaahua ēnei nō tetahi wānaka, i tīmata i te ata o te Rāhoroi i te 30 o Kai-te-haere.

He whanaukataka, he whakatū i kā tohu hou i kā urupa kā tino kaupapa o te wānaka nei.

I tīmata tā mātou mahi i te urupā o Matuatiki. I kari puare a David rāua ko Patrick mō te tohu hou, ā, i onokia ētahi tipu e Auntie Sandra rāua ko Lisa. He harakeke, he hebe, he pātītī hoki ētahi o kā momo tipu. I haere mātou ki te urupā tuarua, i tae mai ētahi atu whanauka ki te urupā tuatoru ki te tuawhā hoki. He tī kōuka, he korokio, he kāpuka kā momo rākau i onokia. He pai rawa atu te mahi a te whānau, ā, he tino ātaahua ēnei tohu hou me kā tipu hou. [Read more…]