Ka tangihia ngā tini aituā, ngā mate huhua o te motu. He paiao kaniawhea ki runga i Te Tairāwhiti, ā, heke iho ki Te Matau a Māui. Ko tātou anō tērā e matapōrehu ana i ngā hau tipua, i ngā taniwha hikuroa mō kōrua e Api, e Tama.

Kua karangahia kōrua e Tahu Kumea, e Tahu Whakairo kia hau atu ki te tatau pounamu kia rau tāwhirihia e ngā mātua tīpuna. Noho mai rā i te korōriatanga o te wāhi ngaro. Waiho atu te tewe muri ki konei hei hopo, hei haku mō kōrua. Okioki mai rā. [Read more…]

Rūnanga appointments

Te Hapū o Ngāti Wheke, Rāpaki Rūnanga have appointed June Swindells as chairperson for the term of 13 May 2013 to September annual general meeting 2015. June spoke of growing up and living within the Rāpaki community for most of her life, and how she is committed to working on behalf of the hapū to bring about the best interests of the Rāpaki whānau at home and those living away. [Read more…]