Kua tae mai te tau hou. Ka noho tahi te iwi i te taha o te ahi i kā pō roroa. Ko te eaka o Puaka i te rāwhiti te tohu o te tau hou. Ka takihia kā mate o te tau tawhito, ka pōwhiritia hoki te tau hou. Kā hurika wāhaka, kā mahi, me kā karakia he whakamaharataka ki kā tikaka tuku iho, hai hāpai i tā tātou noho ināianei. Tēnei arohanui he titiro ki te rawakore, me ō rātou hiahia i ruka i te kākau māhaki, kia kauraka hoki e whakawā i a rātou. Ekari me āwhina, he tuku mihi atu, he whakaaro nui ki a rātou. Ka kitea a Puaka, ka rere te kanakana. Mauri ora ki a tātou. [Read more…]