Ka noho kā whānau Kāi Tahu e kōrero Māori ana ki wāwā, ki wīwī, a ka haere tahi tātou ki te tirotiro, ki te ako hoki i kā kōrero o nehe mō kā tīpuna. Ko te reo Māori te kaupapa o ēnei haereka. He haereka kia tūhonohono ai kā whānau i raro i te korowai o tō tātou reo, kia whakahoa kā tamariki ki kā tamariki, kā mātua ki kā mātua, kia kaha ake ai tō tātou hapori reo Māori ki Te Waipounamu.

Whānau Haereka are opportunities for families to spend time together strengthening their te reo Māori bonds between te reo speaking families and building friendships between parents and between tamariki in te reo Māori. These haereka are usually held over a weekend at various locations throughout Te Waipounamu and are centred around providing family friendly activities.

This year we have an increasing number of whānau initiatives associated with Kotahi Mano Kāika. We are planning on having a whānau haereka for new puna and those whānau who are actively engaged with KMK events at a beginners level, as well as our usual whānau haereka – total immersion styles for those whānau committed to raising their tamariki with te reo as a first language in the home. If you are interested in finding out more about our whānau haereka please contact Victoria Weatherall – [email protected] or 0800 KAI TAHU.