Tātou ki te Whutupōro

He kaupapa whakaora reo te kaupapa ‘Tātou ki te Whutupōro’. Nā Kotahi Mano Kāika i whakatū. Ko te kaupapa matua, kia noho tahi kā whānau reo Māori ki te mātakitaki whutupōro, ki te hono atu ki whānau kē i ruka i te whakaaro o te reo Māori hai reo whānau. Nāia kā mihi ki kā whānau i eke ki tēnei waka. Nō te Rāhoroi mātou ko kā whānau reo Māori i haere ai ki te whutupōro. I tūtuki mātou ki Te Huka Mātauraka. I peita konohi, i kai parehe, i whakarite rauemi mātou mō te pakaka o te tau. Ahakoa i eke panuku te kapa Crusaders, i eke takaroa ko te reo Māori. [Read more…]

Taku Waka Unua

Taku waka unua o rauraki e
Taupua tapatahi, te tāwai o raro e
Kei hea hoki rā kā rauawa i mau ai?
Arā te tuataka
E konā pae rā ia i te tai e
Tai pakaru ana, tai marakai e
Ko te kākau tonu ka mate
Ka pōkaikaha noa i konei

My double-hulled waka, memories of halcyon days
Now floats, a singly unadorned hull
Where are the gunnels once attached?
There yonder are the battens
Washed ashore on the tide
By a turbulent sea, a stormy sea
Alas my heart is also broken
Leaving me in a state of loss

Puna Pūtea o KMK

KMK funding can be applied for by all registered Ngāi Tahu individuals, whānau and cluster groups wanting to develop their Māori language.

The next funding round closes on 24 February, 2017. For application forms or more information, check out our website www.kmk.maori.nz

If you have any questions or require further information about the Kā Manukura o Te Reo, Whānau Reo or
Kāika Reo funds – please contact:

Darren Solomon (Project Advisor)
Te Rūnanga o Ngāi Tahu
15 Show Place, Christchurch
Phone 0800 KAITAHU
Email: [email protected]

For further information about the Papakāika Reo Fund – please contact:
Victoria Campbell (Project Advisor)
Te Rūnanga o Ngāi Tahu
PO Box 799 Dunedin
Phone 0800 KAITAHU
Email: [email protected]

Reo o Te Wā

Marama: Kahuru (February), Kahuru-kai-paeka (March)
Kaupeka: Raumati (Summer)

Kīwaha/Whakataukī

Tāhaku kuru auhuka
My Darling

Tāhaku hei taramea
My beloved child

Nōku te korikori, kia kori mai hoki koe
Where I go, you follow

Kia mau ki tō tāua āhua Māori
Hold to your identity
(words of encouragement for our tamariki learning te reo Māori)

new kmk Logo red

Awarua hui nui! Ka rere kā mihi ki a koutou i kaha manaaki mai i a mātou i tō tātou Kura Reo Rakatahi kua hori ake nei. Ahakoa uaina e te ua, whitikina e te rā, i whāi mātou i tō tātou reo rakatira. Kua paiheretia tātou e te taukaea aroha ki tō tātou iwi, ki tō tātou reo, e kore e motu.

Nāia te toa o Kāi Tahu, kai a ia anō tōna reo Māori! Ko te toa i a tini, i a mano takatā. [Read more…]

Arowhenua Marae 9 – 13 Iwa

I tae atu te tini me te mano o kā whānau reo Māori, kā ākoka reo Māori ki Arowhenua ki te Kura Reo Kāi Tahu 2017. I ikapahi rā mātou ki te noho tahi i raro i te kaupapa o te whanaukataka, o te kotahitaka hoki, kia ako tahi ai, kia kauneke ake tō tātou reo me ōhona tikaka. He hokika pai mā mātou ki te whare o Te Hapa o Niu Tireni kua whakahoukia i tērā tau. I te whakarahi o te whare hou, o te wharekai hoki, ka noho tahi ai te katoa e pāinaina ana i te manaakitaka o te hau kāika. [Read more…]

Early January saw around 120 of our extended Kāi Tahu whānau return to Arowhenua and to Te Hapa o Niu Tireni for the annual Kura Reo Kāi Tahu run by Kotahi Mano Kāika. This event has tripled in size since 2010, when it first took place at Arowhenua and while the new whare made things a little easier – feeding the multitudes for a week proved a great challenge for the kitchen team. Kura Reo is a Māori language wānaka for intermediate and above level speakers of te reo Māori with a major focus on our Kāi Tahu history and stories. Classes, which were taken by our own Kāi Tahu language experts, took place on and around the marae. Parents were also free to join in the classes with the tamariki being looked after at a tamariki programme at the kura next door. [Read more…]

Arowhenua Marae 9 – 13 Iwa
I tae atu te tini me te mano o kā whānau reo Māori, kā ākoka reo Māori ki Arowhenua ki te Kura Reo Kāi Tahu 2017. I ikapahi rā mātou ki te noho tahi i raro i te kaupapa o te whanaukataka, o te kotahitaka hoki, kia ako tahi ai, kia kauneke ake tō tātou reo me ōhona tikaka. He hokika pai mā mātou ki te whare o Te Hapa o Niu Tireni kua whakahoukia i tērā tau. I te whakarahi o te whare hou, o te wharekai hoki, ka noho tahi ai te katoa e pāinaina ana i te manaakitaka o te hau kāika. [Read more…]

My kāuta rules (MKR)

I te Rāhoroi te 20 o Whā i tū te hui-ā-whānau, My Kāuta Rules, i Te Whare o Te Waipounamu. I tīmata mātou ki te whakawhanaukataka, nā ētahi kemu tūhonohono i mōhio ai mātou ko wai i reira, ā, he aha te tino kai o ia takata.

Ā muri i kā kemu i hoake mātou ki te mahi whakarite kai. Mīharo katoa te mahi whakarite hūhi ahakoa he uaua te mahi, he reka te hūhi. He uaua hoki te whakarite Kopa iti o Kana (Spring rolls) heoi, he rawe te akoraka, ā, he reka hoki te kai. E ai kī ētahi, he kai pai kia rite ai i te kāika. Koina tētahi hua o te hui – nā te mahi i ēnei kai hauora ka mōhio kā tamariki ki te reka me te harikoa o te whakarite kai hauora. Namunamuā! I whakaritea hoki he huarākau e mātou. He toki ki te whakarite huarākau a Matua Grant rāua ko Matua Jason – nā rāua i whakarākei te huarākau kia pēnā ki tētahi kōura me tētahi motu. Ko te whakanakonako keke iti te mahi whakamutuka, ā, i kite mātou i te auahataka o kā tamariki. Me te wai kōrari! [Read more…]

Puna Pūtea o KMK

KMK funding is available for all registered Ngāi Tahu individuals, whānau and cluster groups who want to develop their Māori language. The next funding round closes on the 28 October. For application forms or more information, check out our website: www.kmk.maori.nz.

Contestable Funds

[Read more…]

Ā, he teitei awatea, kei te pō nā noa te hakahaka.
He kaupapa whakaora i te reo o Kāi Tahu a Aoraki Matatū. Ko te aroka mātua o te kaupapa i tēnei tau, ko te āta wānakahia ētehi o kā tuhika tawhito mō kā hekeka o Kāi Tahu ki Te Waipounamu kātahi. Ka rua, me pēhea te whakahoki i ēnei kōrero, mai i te mata o te pene ki te mata o te arero o tēnei reaka, ki kā uri whakatipu.

I kā rā whakatā o te 26 tae noa ki te 28 o Whā i tū tō tātou wānaka ki Kaikōura. I tae atu ētehi o kā kaiuru ki te marae o Takahanga, noho ai i roto i te manaakitaka o te haukāika o Kāti Kuri. Nā Maurice Manawatu mātou i ārahi ki kā wāhi tīpuna o te rohe rā. Kātahi nā te haereka whakamīharo nei kia tae atu ki kā wāhi tīpuna. Ko ētehi o kā wāhi whakahira; ko te pā o Matariki, ko te puna o Haumakariri, ko te pā o Peketā, me te pā o Pari Whakatau hoki. I te ata o te Rātapu i āta wānakahia e mātou kā rauemi pai hai tautoko i kā whānau, i kā mātua, i kā kaiako ki te whakaako i ēnei kōrero ki kā uri o Tahu. Kua whakapiri mai ētahi o kā rakatahi kōrero Māori o KMK. Me whai wāhi rātou ka tika ki ēnei kaupapa, kia mōhio hoki ai rātou i kā kōrero o nehe. Ko rātou kā tuākana o te reo ki tēnei reaka, ā, ko kā rakatira mō āpōpō hoki rātou. Te koi hoki o ō rātou pīnati ki te waihaka rauemi mō tō rātou ake reaka.

E kore e mimiti te puna o mihi ki a koe Maurice Manawatu. He puna mātauraka kua whākaihia mātou ki kā kōrero o nehe. Tēnā rawa atu koe! Nei hoki te mihi ki a Rawiri Manawatu, ā, ki te whānau o Ngāti Kurī hoki – kā tōhuka o te manaaki, tēnā koutou. Nā, me mihi hoki, ka tika ki a Rocky Roberts (a.k.a. Te Rocky-Tauheke.) He taumata anō tō tautoko i te kaupapa nei – Aoraki Matatū.

Aoraki Matatū is a Kāi Tahu Reo leadership programme that supports iwi members to become more confident in facilitating Kāi Tahu reo based lessons and workshops within our Kāi Tahu communities. The key focus of Aoraki Matatū 2016 is studying and examining selected Ngāi Tahu manuscripts. This year our focus has been on the migration of Ngāi Tahu into Te Waipounamu. Our aim is to ensure that our reo champions can draw on traditional knowledge from our tīpuna, to breathe new life into the traditional narratives – the waiata, the whakataukī, the pepeha and the whakapapa within – to revitalise not only te reo but te reo o Kāi Tahu.

The weekend of 26-28 August saw the culmination of the 2016 Aoraki Matatū wānaka series. A number of participants of this year’s programme spent the weekend, under the guidance of Maurice Manawatu, visiting many of the wāhi tūpuna featured in the manuscripts that had been studied. Highlights of the weekend included standing on the very pā that Tūteurutira and Hineroko established – te pā o Matariki, visiting the sacred spring that was divined by Te Rākaitauheke – te puna o Haumakariri, assailing the famous pā site where the many eponymous Kāi Tahu rakatira laid claim to the various regions within the Ngāi Tahu rohe – te pā o Peketā and to the famous pā established by Tukiauau to avenge the death of his father – te pā o Pari Whakatau.

Time was also spent designing and thinking about relevant resources to help disseminate these kōrero among the wider iwi. Our aim is to develop these ideas and have resources available for whānau, KMK parents and at future KMK wānaka reo and events.
This Aoraki Matatū wānaka was attended by a number of te reo speaking KMK rakatahi – a succession leadership plan in action. It is these rakatahi who we will be looking to, as tuākana on upcoming KMK rakatahi initiatives and as future iwi leaders. KMK would like to extend our thanks and appreciation to Maurice Manawatu for sharing his extensive local knowledge and to Rawiri Manawatu and the whānau of Ngāti Kurī for their outstanding hospitality. A special mention goes to Rocky Roberts for supporting the kaupapa above and beyond. Aoraki Matatū!

Whānau, if you are travelling through to Kaikōura, be sure to stop in at the Caves Restaurant –you will receive warm hospitality, delicious kai and you will be supporting a local Kāi Tahu whānau business.

Matua Maurice Manawatū holding court at te pā o Pari Whakatau.

Matua Maurice Manawatū holding court at te pā o Pari Whakatau.

Matua Maurice Manawatū holding court at te pā o Pari Whakatau.

Matua Maurice Manawatū holding court at te pā o Pari Whakatau.

Kmk calendar

Puaka kai rau, Matariki ahuka nui

I te rā tuatahi o Toru i tae mai Te Ope o te rua Matariki, ko te tohuka kōkōraki, Dr Rangi Mātāmua me tōna whānau. I tae a Rangi ki Ōtepoti kia kauhau ai, kia whakanui ai i a Matariki me kā tini whetū ki te raki. I hui mātou ki Te Whare Taoka o Otago. I te Rāmere i haere Te Kura Kaupapa Māori o Ōtepoti me Kā Puananī o te Reo ki Te Whare Taoka kia whakaroko atu ki a Dr Mātāmua, ā, i haere mātou ki te whare kōkōraki. Mīharo katoa te kōrero me te mātakitaki i kā whetū. Ko tātai aroraki he kai arataki i te rā. I te ata hāpara o te Rāhoroi, i haere a Rangi rātou ko ētahi o kā whānau ki Pukekura ki te mātakitaki i a Matariki e rewa ana i te pae. I a mātou e mātakitaki ana i kā tini whetū, i whakarite mātou i tētahi hautapu, arā he ika, he manu, he kumara te kai i tunua i roto i te kōhua I te wā tika, nā Rangi te karakia i taki, kātahi ka mihi atu mātou ki kā mate o te tau, kātahi i whākaia a Matariki e mātou, ko te hautapu tērā. He mahi hou tēnei ki te nuika o mātou, ā, ko te tūmanako ia ka haere tonu tēnei mahi, kia whakarauora ai tēnei tikaka mō tātou. [Read more…]

Kia Kūrapa ki Tuahiwi

E te huka pikoko ki tō tātou reo, he mihi tēnei ki a koutou i tae tawhiti mai, i tae tata mai ki tō tātou wānaka, arā Kia Kūrapa. Ahakoa kā taero o Tūtekoropaka, kia kaha rā. Tūwhitia te hopo. Okea ururoatia.

Another successful Kia Kūrapa was held at Tuahiwi Marae on the weekend.

Kia Kūrapa are marae-based weekend reo learning opportunities for adults from an absolute beginners level right through to intermediate level learners. [Read more…]

Kura Reo ki Te Waipounamu

E te raukura, e te rau o tītapu ka rere atu te reo matakuikui me kā mihi whakamānawa ki a koutou kā poureo. Kua ea, kua ea, kua tau te waka Kura Reo ki uta mō te tau nei, nāu ngā tai hūkerikeri i ārahi, nāu kā kaihoe i taki tātaki.
E kore rawa e ārikarika kā mihi, mei kore ake i a koutou.

Ko te amoraki ki mua, ko te hāpai ō ki muri; ki a koutou ko tō ohu Stan Tawa. Ko koutou tērā e whakapeto koi ana kia whakaihia te tini me te mano. Nō reira he mihi tēnei ki a koutou mai i te takere o te manawa. [Read more…]

Kua ikapahi mai kā tākata nō Te Tai o Marokura kia whai rātou i te reo kamehameha o Pōua mā, o Tāua mā. Four generations – kaumātua, pākeke, rakatahi and tamariki took part in Kia Kūrapa ki Kaikōura.

Rawiri Manawatu (Ngāi Tahu – Ngāti Kurī), with the support of Kotahi Mano Kāika, organised this te reo Māori wānaka for Ngāti Kurī whānau and the wider community.

The wānaka was designed for beginner to intermediate te reo Māori speakers, and taught in a supportive whānau environment.

“The one thing about te reo is it can scare people, this wānaka is about making it easy, and hopefully everybody goes away with a hunger to learn more,” said Rawiri. [Read more…]

Tātou ki te whutupōro

“Ōtākou” “Karawhuia Kotimana” and “Rutua” were heard booming from the North Stand as the Highlanders took on the Hurricanes on Saturday 5 March at the Forsyth Barr Stadium. There were over 40 KMK supporters cheering for the Highlanders, amped by the electric atmosphere of the first home game for 2016.

Tātou ki te whutupōro is a KMK initiative that brings whānau together to learn some rugby reo and strengthen our networks with other whānau who have a passion and interest in learning and using te reo as an intergenerational language.

It was awesome to gather together for this kaupapa and of course the win for Otago capped a great night off. [Read more…]

I te 19 o Iwa, i whakahaua mai kā rakatahi Kāi Tahu ki te marae o Tuahiwi mō te Kura Reo Rakatahi. He rourou iti tā tātou nei noho ki te whare o Maahunui II, ka mutu, he whakawhanaukataka, he ako waiata tā tātou nei mahi. Ao ake i te ata, i whakarerea mātou i te Tai o Maahunui kia kotahi atu rā ki te Tai o Marokura, ki te marae o Takahanga mō te roaka ake o tā tātou nei wānaka. E whai ake nei ko kā mahi i oti nei i a mātou; [Read more…]

I tae atu Kātī Pīkoko, e hiakai ana ki tō tātou nei reo kāmehameha me ōhona tikaka, i Arowhenua i te Kura Reo Kāi Tahu 2016. I whakarauika rā kā whānau reo Māori me kā manu tāiko ki te noho tahi i raro i te kaupapa o te whanaukataka, o te kotahitaka hoki kia ako tahi ai, kia whakapakari ai tō rātou reo. Nō mātou te whiwhi, i tū tēnei Kura Reo hai hui mutuka i rō tō tātou whare kauanuanu, arā ko Te Hapa o Niu Tireni. Ā kō kō ake nei te whare rā rāhui ai, kia whakahoua ai hai tūrakawaewae pai anō mō kā uri o Huirapa. [Read more…]

I te Rāmere 29-Rātapu 31 Iwa i tū te wānaka Kia Kūrapa ki Awarua. He wānaka kia ako ai te reo me ōna tikaka. Ko Kare Tipa rātou ko Paulette Tamati-Elliffe, ko Darren Solomon ko Victoria Campbell ko Thomas Aerepo Morgan kā kaiako. Tokomaha kā akoka me ō rātou whānau i haere ki te wānaka nei. I noho mātou i Te Rau Aroha marae. Nō mātou te whiwhi, i te Pōmere i kōrero a Bubba Thomson. Nāna i whakamōhio mai ko wai kā mareikura o te whare, ā, i whai honoka ētahi o kā akoka ki te whare me kā kōrero o nehe. Tēnā rawa atu koe Bubba. [Read more…]

Kura Reo Kāi Tahu (10-15 January)

Tēnā koutou kā toa horopū o te reo kua rēhita mai mō te Kura Reo Kāi Tahu 2016. Kua kī rawa nei tēnei Kura Reo, ka mutu kua aukati kā rēhitataka i tēnei wā.

Kura Reo Kāi Tahu 2016 is now full – awesome whānau. This means that registrations are now closed. Just in case some spaces become free, you can still register for the waiting list; to do this, contact Darren Solomon directly, [email protected]

For more information check out our website www.kmk.maori.nz or contact [email protected]; or call 0800 KAI TAHU (0800 524 8248). [Read more…]

kmk calendaer dec 2015

Kura Reo Kāi Tahu

Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori hai te rā 10 ki te 15 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz ā, whakakīkīa te pepa whakauru kai te whāraki tou. [Read more…]