Kei ngā aumangea o te reo Māori, kei ngā pia, kei ngā tauira, tātou katoa e pīkoko ana ki tēnei taonga taketake o ngā mātua tīpuna nei ngā mihi.

Hai whakamōhio atu ki a koutou ka tū te Kura Reo ki Te Waipounamu mai i te 20 ki te 24 o Paenga Whāwhā ki te marae o Ōtākou, Otago Peninsula.

He rūmaki reo Māori tēnei o ngā wānanga, ā, ko te whāinga ia kia whai wā ngā ākonga ki te whakapakari i tō rātou reo Māori, kia hōhonu ake, kia rerehua ake, kia Māori ake. Ko ngā kaiako ko tērā hunga e matatau ana ki tō tātou reo, e kaingākau ana ki tō tātou reo, ā, e whai ara ana hei akiaki i te hunga pīkoko ki te ako i te reo Māori.

To you our stalwarts of the Māori language, and to those still pursuing the language through scholarship and study, and to all others who have a passion for this treasure given to us by our ancestors, greetings.

This is to inform you that Kura Reo ki Te Waipounamu will be held April 20-24 at Ōtākou Marae, Otago Peninsula. This is an immersion course of study for those at both high intermediate to advanced levels of proficiency to enable you to grow the depth, intricacies and fluency of your Māori language abilities. Teachers for this course are national exponents of te reo, who have a passion for its revitalisation and who seek to support and encourage others in their language learning journeys.

Should you wish to attend, or require any further details, please do not hesitate to contact either Charisma Rangipunga or Paulette Tamati-Elliffe through our free-phone 0800 524 824 or via email, [email protected] [email protected]

Kura Reo ki Te Waipounamu Registration Forms are also available on our web-site www.kmk.maori.nz