Tātou ki te Whutupōro

He kaupapa whakaora reo te kaupapa ‘Tātou ki te Whutupōro’. Nā Kotahi Mano Kāika i whakatū. Ko te kaupapa matua, kia noho tahi kā whānau reo Māori ki te mātakitaki whutupōro, ki te hono atu ki whānau kē i ruka i te whakaaro o te reo Māori hai reo whānau. Nāia kā mihi ki kā whānau i eke ki tēnei waka. Nō te Rāhoroi mātou ko kā whānau reo Māori i haere ai ki te whutupōro. I tūtuki mātou ki Te Huka Mātauraka. I peita konohi, i kai parehe, i whakarite rauemi mātou mō te pakaka o te tau. Ahakoa i eke panuku te kapa Crusaders, i eke takaroa ko te reo Māori. [Read more…]

E aku amorangi o Ngāi Tahu nāia ngā mihi.
I ngā hararei kua taha ake i wehe mātou ko tētahi tira mai i Te Whare o Te Waipounamu i Ōtautahi ki Ōtākou Marae mō te Kura Reo Rakatahi te take. I te rā tuatahi o tēnei Kura Reo i āta wānangahia e mātou ngā tūpuna o tērā taiwhenua, ā, i wānanga hoki mātou i ngā waka me ngā kōrero pūrākau mō ērā waka. Mai i ēnei wānanga i whaiwhakaaro mātou mō ngā wāhi i noho, i ora, i mate ēnei tūpuna. Pēnā i a Tukiauau me Tarewai. Ngā wāhi hoki i tau ēnei waka tūpuna. Pēnā i a Tākitimu, Ārai-te-uru me te Waka-a-Raki. I te rā tuarua i waimarie mātou ki te tae-ā-tinana ki ngā wāhi i noho ēnei tūpuna. I haere tahi mātou ki ngā pā o Pukekura me te pā o Te Rakipipikao i reira kōrero ai ngā whakapapa o aua wāhi. Whai muri ake i haere mā runga pahi ki Te Whare tongarewa o Ōtākou, ki reira i noho me te whakarongo ki tā te kaitiaki taonga Māori i kōrero ai. I kīkī katoa tō mātou rangi ki ngā haerenga huhua, i muri ake o te whare taonga i haere ki tātahi ki te wāhi e kīia nei ko Ōtokia me te eke puke ki reira. Nā kua pau katoatia te hau o ngā rangatahi ka hoki mātou ki te Marae me te whakatā mō te pō. [Read more…]

Below are a few images from Kura Reo 2016.

Kura Reo 2016 6

[Read more…]

I te 19 o Iwa, i whakahaua mai kā rakatahi Kāi Tahu ki te marae o Tuahiwi mō te Kura Reo Rakatahi. He rourou iti tā tātou nei noho ki te whare o Maahunui II, ka mutu, he whakawhanaukataka, he ako waiata tā tātou nei mahi. Ao ake i te ata, i whakarerea mātou i te Tai o Maahunui kia kotahi atu rā ki te Tai o Marokura, ki te marae o Takahanga mō te roaka ake o tā tātou nei wānaka. E whai ake nei ko kā mahi i oti nei i a mātou; [Read more…]

I tae atu Kātī Pīkoko, e hiakai ana ki tō tātou nei reo kāmehameha me ōhona tikaka, i Arowhenua i te Kura Reo Kāi Tahu 2016. I whakarauika rā kā whānau reo Māori me kā manu tāiko ki te noho tahi i raro i te kaupapa o te whanaukataka, o te kotahitaka hoki kia ako tahi ai, kia whakapakari ai tō rātou reo. Nō mātou te whiwhi, i tū tēnei Kura Reo hai hui mutuka i rō tō tātou whare kauanuanu, arā ko Te Hapa o Niu Tireni. Ā kō kō ake nei te whare rā rāhui ai, kia whakahoua ai hai tūrakawaewae pai anō mō kā uri o Huirapa. [Read more…]

Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori. Hai te rā 12 ki te 16 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz, ā, whakakīkīa te pepa whakauru, ā, whakahokia mai ki [email protected] ki tō tātou nei wāhi mahi rānei. [Read more…]

KMK funding

Kia kūrapa. The last funding round for 2014 closes on the 31 October. We currently have three funds available for individuals, whānau and cluster groups to develop their te reo Māori.

Kā manukura o te reo
This fund can provide intermediate to advanced Kāi Tahu learners and speakers of te reo with targeted financial assistance to further develop their Māori language proficiency. Participants can apply for up to $5,000. [Read more…]

Kei ngā aumangea o te reo Māori, kei ngā pia, kei ngā tauira, tātou katoa e pīkoko ana ki tēnei taonga taketake o ngā mātua tīpuna nei ngā mihi.

Hai whakamōhio atu ki a koutou ka tū te Kura Reo ki Te Waipounamu mai i te 20 ki te 24 o Paenga Whāwhā ki te marae o Ōtākou, Otago Peninsula.

He rūmaki reo Māori tēnei o ngā wānanga, ā, ko te whāinga ia kia whai wā ngā ākonga ki te whakapakari i tō rātou reo Māori, kia hōhonu ake, kia rerehua ake, kia Māori ake. Ko ngā kaiako ko tērā hunga e matatau ana ki tō tātou reo, e kaingākau ana ki tō tātou reo, ā, e whai ara ana hei akiaki i te hunga pīkoko ki te ako i te reo Māori. [Read more…]

Ko te toa i a tini, i a mano o te tākata, ka roko anō i te hū o moho!!

He tau hāwere anō tō tātou Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. I taetae mai kā whānau reo Māori o te iwi, kā manawa tītī ki te whakapakari anō i tō tātou reo Kāi Tahu. [Read more…]

Kia Kūrapa is a weekend of te reo Māori wānaka for those who are at beginners and intermediate levels. Areas of focus at this wānaka are te reo me ōna tikaka, Kāi Tahu waiata, mōteatea and the kōrero of Kā Roimata (the daughter of Te Maiharanui) and the link between Te Tai o Mahaanui and Awarua tio. [Read more…]

Kotahi Mano Kāika (KMK)
Kura Reo Kāi Tahu 2013

When: 13-18 January
Where: Arowhenua Marae.

Are you and/or your whānau looking for an opportunity to further develop your Māori language? Are you looking for a Māori language event that focuses on Kāi Tahu history, tikaka, dialect, whakataukī, kīwaha?

If so, don’t forget to register for Kura Reo Kāi Tahu 2013. This Kotahi Mano Kāika event is aimed at Kāi Tahu iwi members/whānau at an intermediate to advanced level of te reo Māori. If this sounds like you and/or your whānau come along to Kura Reo Kāi Tahu 2013.

With the numbers increasing every year we encourage you all to register as soon as possible. Due to the limited space available, Kāi Tahu registered iwi members will be selected first. Last year 120 attended, including more than 50 te reo- speaking tamariki!

So what does a usual day at Kura Reo involve?
Early morning exercise/zumba in te reo Māori for those who are interested, followed by breakfast and karakia
Reo classes for parents and a tamariki programme that will take place while the adults are learning (all tamariki must be able to speak te reo and be able to handle a total immersion setting)
A chance to learn Kāi Tahu waiata/haka (old and new)
Whānau activities some time will be put aside each afternoon to do whānau activities
Night time activities to entertain the night owls.

Of course we can’t give everything away so if you would like to find out more you will have to attend. Don’t miss out on this opportunity to strengthen your Kāi Tahutaka and meet like-minded whānau.

If this sounds like something you may be interested in, then come and join us. We are privileged to have pou reo available to support us such as Tahu Pōtiki, Hana O’Regan, Charisma Rangipunga and Lynne Te Aika and deeply appreciate the support of our esteemed kāhui kaumātua throughout this event.

To register, please visit www.kmk.maori.nz to download your registration form.

All registrations should be sent to Brett Lee;
Email: [email protected]
Phone: 0800 KAI TAHU
Address: Te Rūnanga o Ngāi Tahu
50 Corsair drive, Wigram, Christchurch.