Ka noho kā whānau Kāi Tahu e kōrero Māori ana ki wāwā, ki wīwī, a ka haere tahi tātou ki te tirotiro, ki te ako hoki i kā kōrero o nehe mō kā tīpuna. Ko te reo Māori te kaupapa o ēnei haereka. He haereka kia tūhonohono ai kā whānau i raro i te korowai o tō tātou reo, kia whakahoa kā tamariki ki kā tamariki, kā mātua ki kā mātua, kia kaha ake ai tō tātou hapori reo Māori ki Te Waipounamu. [Read more…]