Ka rere āmiomio te karaka a te whare poa o Tahu ki a koutou kā rika whatu, kā rika raraka a Kāi Tahu, koutou i poipoia kā momo pā harakeke a tō tātou nei iwi. Expressions of interest are sought from all Kāi Tahu weavers within New Zealand, who would like to be part of a tribal weaving project. Please register your interest by email: [email protected] or call 0800 KAI TAHU (0800 524 8248) ext. 30184.