Kāi Tahu whānui, tēnā koutou
Nei rā te whakamiha o Kāti Māhaki ki Makaawhio ki a koutou.

Nei rā hoki te mihi poroporoaki ki kā mate huhua o te marama i pahure ake. E heke ana kā roimata takiwai o te hapū nei mō rātou kua hika mai, kua hika atu. E auē! Haere atu rā koutou, haere atu ki te taha o kā mātua tīpuna e tatari ana ki tua o te ārai. Haere, haere, haere atu rā. Moe mai koutou i te rakimārie.
Rātou ki ā ratou, tātou anō ki a tātou. Tēnā anō tātou katoa. [Read more…]