Kāi Tahu, tēnā koutou.
Nei rā te whakamiha ki a koutou o Kāti Māhaki ki Makaawhio ki a koutou. Nei rā hoki te mihi poroporoaki ki kā tini mate, kua hika mai, kua hika atu.  Ki a koutou katoa i hīkoi atu ki tua o te ārai, haere, haere, haere atu rā.  Moe mai koutou i te rakimārie. Rātou ki a rātou, tātou anō ki a tātou, ka huri anō ki a tātou o te ao takata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

The weather gods have continued to send us a mixed bag of weather here on Poutini. Although there have been some hints of raumati here, with Tamanui-te-raki shining brightly, we have also had more than our fair share of rain, which is keeping everything looking green and lush. [Read more…]