Tātou ki te Whutupōro

He kaupapa whakaora reo te kaupapa ‘Tātou ki te Whutupōro’. Nā Kotahi Mano Kāika i whakatū. Ko te kaupapa matua, kia noho tahi kā whānau reo Māori ki te mātakitaki whutupōro, ki te hono atu ki whānau kē i ruka i te whakaaro o te reo Māori hai reo whānau. Nāia kā mihi ki kā whānau i eke ki tēnei waka. Nō te Rāhoroi mātou ko kā whānau reo Māori i haere ai ki te whutupōro. I tūtuki mātou ki Te Huka Mātauraka. I peita konohi, i kai parehe, i whakarite rauemi mātou mō te pakaka o te tau. Ahakoa i eke panuku te kapa Crusaders, i eke takaroa ko te reo Māori. [Read more…]

Puna Pūtea o KMK

KMK funding is available for all registered Ngāi Tahu individuals, whānau and cluster groups who want to develop their Māori language. The next funding round closes on the 28 October. For application forms or more information, check out our website: www.kmk.maori.nz.

Contestable Funds

[Read more…]

Tātou ki te whutupōro

“Ōtākou” “Karawhuia Kotimana” and “Rutua” were heard booming from the North Stand as the Highlanders took on the Hurricanes on Saturday 5 March at the Forsyth Barr Stadium. There were over 40 KMK supporters cheering for the Highlanders, amped by the electric atmosphere of the first home game for 2016.

Tātou ki te whutupōro is a KMK initiative that brings whānau together to learn some rugby reo and strengthen our networks with other whānau who have a passion and interest in learning and using te reo as an intergenerational language.

It was awesome to gather together for this kaupapa and of course the win for Otago capped a great night off. [Read more…]

Kura Reo Kāi Tahu (10-15 January)

Tēnā koutou kā toa horopū o te reo kua rēhita mai mō te Kura Reo Kāi Tahu 2016. Kua kī rawa nei tēnei Kura Reo, ka mutu kua aukati kā rēhitataka i tēnei wā.

Kura Reo Kāi Tahu 2016 is now full – awesome whānau. This means that registrations are now closed. Just in case some spaces become free, you can still register for the waiting list; to do this, contact Darren Solomon directly, [email protected]

For more information check out our website www.kmk.maori.nz or contact [email protected]; or call 0800 KAI TAHU (0800 524 8248). [Read more…]

Matariki tāpuapua, puaka kai rau

I te Rāmere 11 Rima i haere ētahi whānau ki Te Kōawa Tūroa wānaka ai. Ko te kaupapa o te wānaka ko kā whetū. Nō mātou te whiwhi i tae mai a Dr Rangi Mātāmua rātou ko Dr Hēmi Whaanga ko Erica Sinclair. He kairakahau whetū a Rangi rāua ko Hēmi, ā, he kaiwhakaahua a Erica.

He mihi tēnei ki a Dean Whaanga nāna te wānaka i whakarite. I mātakitaki mātou i kā whetū. I kitea e mātou te waka o Tamarereti me kā whetū tīaho o te wā. I haere mātou ki te tirotiro i te whenua, kā roto me kā mauka. Te ātaahua hoki o te whenua. He mihi hoki ki kā whānau ko hāpaitia te wānaka. [Read more…]

Kura Reo ki Te Waipounamu

E koutou, e te aumangea i rere anō te reo rerehua i Te Kura Reo ki Te Waipounamu. Ahakoa he pōuri a kākau ki tō tātou kuia, te kuini o te kīwaha arā Ko Materoa Haenga, i hui kā manu kaewa.

Kurupākara ana a Ōtākou i te pekī, i te tīhau a kā manu. E te whaea, te taki kau nei te mapu, tērā pea me kapo ko te mahara, me kapo ko te kupu. Mā reira e tū mai anō ai he māhuri, e tiu anō ai, e korihi anō ai, kā manu o te wao.

He waka eke noa. Nei rā te whakamiha ki a koutou e hoe ana i te waka, ahakoa pariparitia mai e kā tai. Ki kā mumu reo, koutou ko Te Wharehuia Milroy, ko Timoti Karetu, ko Leon Blake, ko Scotty Morrison, ko Stacey Morrison, ko Tātere McCloud, ko Nichole Gully, ko Hana O’Regan, ko Charisma Rangipuna, nā koutou mātou i whakakotahi i raro i te korowai o tō tātou reo, mā ruka i te waka reo. Kotahi te hoe ka ū te waka ki uta. [Read more…]

Kaimahi hou

Nau mai, tauti mai Talia ki tō tātou kāhui kaimahi. During the summer break, Talia Ellison will be joining the Dunedin KMK team as a KMK Assistant. She will support us by helping to prepare and plan for upcoming KMK wānaka reo and events. Talia has whakapapa to both Ōtākou and Kaikōura. She has completed a Bachelor of Arts in Māori and Indigenous Development at the University of Otago and will be enrolling in an honours programme in Māori next year. [Read more…]

He aha te mea nui o te ao? He takata, he takata, he takata. The purpose of the KMK reo awards is to recognise, encourage and reward KMK’s most vital resource – our people.

The awards will recognise and highlight the achievements of those who are making an outstanding contribution to the regeneration of te reo Māori within the Ngāi Tahu takiwā in different categories, from papatipu rūnaka reo champions to kaiwhakaako. The KMK reo awards aim to celebrate what has been accomplished and generate inspiration for others following in the recipients’ footsteps.

A pānui with further details calling for nominations will be distributed to all papatipu rūnaka and relevant community networks in due course.