Karaitiana Taiuru and Te Paea Paringatai are delighted to announce the arrival of their daughter, Raukura Te Paea Christine Moanaroa Taiuru. Raukura was born at home on Thursday, 1 September, weighing 7.11 lbs. She is another great-moko of Nukuroa Tirikatene, moko for Karaitiana Taiuru (Senior), and long awaited first grand-daughter for Christine Watson. Moko for Ritihia Paringatai, and another precious moko for Phil Paul (Pops). Raukura brings together five older brothers; a little sister for Tiwana Paringatai and Maria Tuhura Stevenson, Te Ahu Hohaia-Leef, Tirikatene, Tuhuru, and Te Ngutu Kura Taiuru. Raukura is also aunt to Kyrin and Leighton Paringatai, and Nikolai Hohaia-Leef. She is a delicate putiputi, alert and attentive. Her iwi include: Waitaha, Kāi Tahu, Ngāti Kahungunu, Ngāti Pāhauwera on her paternal side; Ngāti Māmoe, Ngāti Toa Rangatira (paternal and maternal side); Tūmatakōkiri, Ngāti Kuia, Ngāti Koata, Ngāti Apa ki te Rā Tō, Ngāti Ruanui, Ngāti Ranginui, Ngāti Porou, Waikato (Ngāti Tipa, Ngāti Tahinga, Ngāti Māhanga, Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto) on her maternal side.

Nei rā te mihi matakuikui, mihi māhaki hoki ki a koutou katoa i tō koutou aroha.

Raukura Te Paea Christine Moanaroa Taiuru.

Raukura Te Paea Christine Moanaroa Taiuru.