Matariki tāpuapua, puaka kai rau

I te Rāmere 11 Rima i haere ētahi whānau ki Te Kōawa Tūroa wānaka ai. Ko te kaupapa o te wānaka ko kā whetū. Nō mātou te whiwhi i tae mai a Dr Rangi Mātāmua rātou ko Dr Hēmi Whaanga ko Erica Sinclair. He kairakahau whetū a Rangi rāua ko Hēmi, ā, he kaiwhakaahua a Erica.

He mihi tēnei ki a Dean Whaanga nāna te wānaka i whakarite. I mātakitaki mātou i kā whetū. I kitea e mātou te waka o Tamarereti me kā whetū tīaho o te wā. I haere mātou ki te tirotiro i te whenua, kā roto me kā mauka. Te ātaahua hoki o te whenua. He mihi hoki ki kā whānau ko hāpaitia te wānaka. [Read more…]

kmk events calander

Kmk calendar

Aoraki Matatū

I te 15 o Whā, i hui tahi ētahi o kā haumi o te waka o KMK ki Te Whare o Te Waipounamu. Hei aha? Hei āta pānui i kā kōrero e pā ana ki te pakaka e kīia nei ko ‘Pūharakeke Tapu.’

Kātahi te noho tahi ko te wānaka nei. I āta wānaka mātou i kā kōrero me kā whakatakotoraka reo i te ata. He maha kā rereka kōrero rerekē, me te whiuka rerekē o tēnā kupu, o tēnā kupu, ka mutu, he maha hoki kā whakataukī me ka kīwaha. I te ahiahi, i whakarāpopoto mātou i kā kōrero me te tīpako hoki i kā ikoa o kā tīpuna me kā tūtohu whenua hai haka rauemi. [Read more…]

The KMK reo awards – Te Hokowhitu Toa o te reo – Our Champions of te reo. This year’s KMK reo awards recognise, encourage and celebrate our te reo champions – those who are making an outstanding contribution to the regeneration of te reo Māori within the Kāi Tahu takiwā, Te Waipounamu.

There are different categories from Papatipu Rūnaka reo champions, composers and whānau commitment to kaiwhakaako.

Nominations for the various categories are open to all New Zealand citizens however some of the categories are restricted to Kāi Tahu tribal members.

A pānui with further details including the nomination process will be distributed to all Papatipu Rūnaka and relevant community networks in due course.

KMK reo adards 2015

Kaimahi hou

Tokorua kā kaimahi hou kua piri mai ki te tīma o KMK. Tēnā tūtaki mai i a rāua.

Darren Solomon
E kā mana, e kā reo, rau rakatira mā. Nei rā āhaku mihi manahau e rere kau ana ki a koutou katoa. I te taha o tōhoku hākoro, ko Tarahaoa te mauka e tū mai rā i te taha o tāhana hoa rakatira ko Huatekerekere, tiro kau atu rāua ki kā wai o Rakitata ā, ki kā awhiowhio o Te Umu Kaha. Ko Arowhenua te pito o tōhoku ao. Nō te whānau Horomona Anaha ahau. I te taha o tōhoku hākui, Nō te whenua matomato o Airani ōhoku tūpuna. Ko O’Nolan te hapū. Nō te whānau Nolan ahau. Kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. [Read more…]

Kura Reo ki Te Waipounamu

E koutou, e te aumangea i rere anō te reo rerehua i Te Kura Reo ki Te Waipounamu. Ahakoa he pōuri a kākau ki tō tātou kuia, te kuini o te kīwaha arā Ko Materoa Haenga, i hui kā manu kaewa.

Kurupākara ana a Ōtākou i te pekī, i te tīhau a kā manu. E te whaea, te taki kau nei te mapu, tērā pea me kapo ko te mahara, me kapo ko te kupu. Mā reira e tū mai anō ai he māhuri, e tiu anō ai, e korihi anō ai, kā manu o te wao.

He waka eke noa. Nei rā te whakamiha ki a koutou e hoe ana i te waka, ahakoa pariparitia mai e kā tai. Ki kā mumu reo, koutou ko Te Wharehuia Milroy, ko Timoti Karetu, ko Leon Blake, ko Scotty Morrison, ko Stacey Morrison, ko Tātere McCloud, ko Nichole Gully, ko Hana O’Regan, ko Charisma Rangipuna, nā koutou mātou i whakakotahi i raro i te korowai o tō tātou reo, mā ruka i te waka reo. Kotahi te hoe ka ū te waka ki uta. [Read more…]

Te Matatini – He manomano reo

Kai whea mai tō tātou reo rakatira i pāorooro i kā pari karakaraka o Ō-Tautahi. He mihi tēnei ki kā manomano reo, ki kā reo rōreka, ki kā reo waitī i whakareka i te tarika, i whakamana i tō tātou reo i Te Matatini. Ko koutou kā toa horopū i tū ki te mura o te ahi, i tū te ihiihi, i tū te wanawana. Ko koutou a ruka. [Read more…]

Kura Reo Kāi Tahu

I tae kā ākoka reo Māori, kā whānau reo Māori, kā manukura o te reo i Arowhenua ki te whakapakari anō i tō tātou reo me ōna tikaka. I ako tahi ai kā uri o Tahu me kā whānau e kākaunui ana ki te reo. Kia kore ai e mate-ā-moa tō tātou nei reo me ōna tikaka. [Read more…]

Kaimahi hou

Nau mai, tauti mai Talia ki tō tātou kāhui kaimahi. During the summer break, Talia Ellison will be joining the Dunedin KMK team as a KMK Assistant. She will support us by helping to prepare and plan for upcoming KMK wānaka reo and events. Talia has whakapapa to both Ōtākou and Kaikōura. She has completed a Bachelor of Arts in Māori and Indigenous Development at the University of Otago and will be enrolling in an honours programme in Māori next year. [Read more…]

With the New Year approaching many people will set their New Year resolutions – what an opportune time to set some te reo goals. Kia Kūrapa ki Awarua will be the first beginner to intermediate wānaka of the New Year – Friday 30 January (5pm) until Sunday 1 February (2pm). Kia Kūrapa is a safe, supportive learning environment for all learners. Led by pou reo and kaiako from the Aoraki Matatū programme. Kick start 2015 and your te reo with this wānaka. [Read more…]

Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori. Hai te rā 12 ki te 16 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz, ā, whakakīkīa te pepa whakauru, ā, whakahokia mai ki [email protected] ki tō tātou nei wāhi mahi rānei. [Read more…]

Papakāika Reo Fund

The Papakāika Reo Fund is a Kotahi Mano Kāika (KMK) initiative that supports papatipu rūnaka to develop te reo pathways within their papakāika community. The Papakāika Reo Fund provides targeted financial assistance to be used towards the te reo development of registered Ngāi Tahu members. [Read more…]

Papakāika Reo Fund

The Papakāika Reo Fund is a Kotahi Mano Kāika (KMK) initiative that supports Papatipu Rūnaka to develop te reo pathways within their Papakāika community. The Papakāika Reo Fund provides targeted, financial assistance to be used towards the te reo development of registered Ngāi Tahu members.

The fund will give preference to Papatipu Rūnaka who have set a language plan focused on the development, proficiency and intergenerational transmission of te reo.

If you have any questions or require further information, please contact Victoria Campbell (project coordinator) on 0800 KAI TAHU (0800 524 8248); email [email protected] or by postal address, Te Rūnanga o Ngāi Tahu, PO Box 799, Dunedin. [Read more…]

KMK funding

Kia kūrapa. The last funding round for 2014 closes on the 31 October. We currently have three funds available for individuals, whānau and cluster groups to develop their te reo Māori.

Kā manukura o te reo
This fund can provide intermediate to advanced Kāi Tahu learners and speakers of te reo with targeted financial assistance to further develop their Māori language proficiency. Participants can apply for up to $5,000. [Read more…]

Tātou ki te Whutupōro ki Ōtepoti – Te tauwhāika o te Toka

On Saturday 24 May, whānau from Ōtautahi, Ōtepoti and Waihola gathered in Dunedin to spend time together, to celebrate te reo and support their teams in the great southern rugby battle, Highlanders v Crusaders.

Whānau met at Moana Pool and the morning was spent swimming, hydro sliding and making friends. This event was for te reo enthusiasts of all levels and it was inspiring for whānau to meet other whānau, who shared this common passion. Those who converse in te reo daily were examples for those whānau who are still striving with and learning the language. People were thankful for the opportunity to practice our tikaka of whanaukataka, manaakitaka and kotahitaka. [Read more…]

Kura Reo Kāi Tahu

Arowhenua marae 12-16 Iwa
I tae kā ākoka reo Māori, kā whānau reo Māori, kā manukura o te reo i Arowhenua ki te whakapakari anō i tō tātou reo me ōna tikaka. I ako tahi ai kā uri a Tahu me kā whānau e kākaunui ana ki te reo. Kia kore ai e mate-a-moa tō tātou nei reo me ōna tikaka.

Papaki kau ana kā tai o mihi ki a koutou, te kāhui kaumātua arā ko tō tātou taumata okiokika i tautāwhitia mātou i te hui nei. He mihi e rere atu ana hoki ki kā poureo i whakapeto koi ki te whākai atu kā pitopito kōrero, kā akoraka ki a mātou, te huka pīkoko e hiakai tou ana ki tō mātou reo. Ko koutou a ruka.

Tamariki ako ana i te kāika, tū ki te marae, tau ana. Ia tau ka noho tahi ai kā tamariki. Ka tūhono rātou i a rātou, ka tākaro, ka katakata, ka mahi, ka tautohetohe, ka kōrerorero i te reo Māori. Ko Komene Cassidy rātou ko Paia Taani, Ko Kelly-Ann Tahitahi ko Victoria Campbell kā kaitiaki tamariki i te tau nei. [Read more…]

Poiuka

I te 23 o Whitu i roko a Temuka i te reo hākinakina e karawhiua ana! I hui ētahi whānau ki Temuka i muri i te Hui-a-Tau ki te tākaro poiuka. Ko tēnei te whakataetae poiuka tuatahi, ā, i huihui kā tima e toru ki Gunnion Square.

Ko Kapa Tata tētahi tima e purei poiuka ana i Ōtautahi. Kaha rawa tēnei tima ki te kōrero Māori i ia kēmu, ā, ka whakatipu ā rātou tamariki i te reo Māori. Ko Ally O’Keefe te toki poiuka wahine o te rā, nō taua tima ia.
Te tere hoki o te whiu o te kaiepa, ko Gaynor Hakaria. Ko Opihi tētahi atu tima. Nō Arowhenua ētahi kaitākaro, nō wāhi kē ētahi atu. I tūhonohono tēnei tima, ā, i kite mātou i te hua o te tima nei. Ko Hori Mataki te toki poiuka tāne o te rā. [Read more…]

KMK Kāika Reo Funding

Nei rā he kōrero nā tētahi puna kua whiwhi tautoko mai i te Kotahi Mano Kāika, Kāika Reo Funding.

Te Puna Reo o Ngā Mata Riki
Is a group of te reo speaking whānau based in Ōtautahi Christchurch who meet regularly to support each other in maintaining Te Reo Māori as the first language in the home. Next year we will continue our regular activities:

  • Weekly activities each Friday from 10am– 12:30pm. Fridays are mainly attended by one adult from each family with their pre-school children
  • Whole whānau activities on last Sunday of each month from 10am–1pm.

[Read more…]

Kā mihi o te wā ki a koutou katoa

Season greetings to you all
Kia pai ō koutou wā whakatā.
Have a safe and happy holiday season.
Kia tiakina ō tātou kiri.
Don’t forget to look after your skin during the summer season.
Pania te ārai hihirā.
Put some sunblock on.
Āta haere.
Travel safely.

Whānau Haereka ki Āmuri

I te haeata o te Rāmere, 25 Ono, i oho moata tāku tama, ā, ko tāna “wakarererangi, wakarererangi”, he mōhio nōna ka rere atu mātou te whānau mai i Te Papaiōea ki wāhi atu anō. Ka tae ki te ahiahi ka mimingo ōna pāpāringa i tāna kitenga atu i te wakarererangi.

Ahakoa kua tūtū te hīnawanawa i tā mātou taenga atu ki Te Waipounamu, ko tōku tōmina ka tūtakitaki atu ahau ki ētahi atu anō uri reo e pīkoko ana ki te reo me ōna katoa ki Āmuri nei, me te aha, ka hoki kaha ake tōku arero reo Māori ki te kāinga.

Ka mutu, kore kau āku pīroiroi i te wāhi nei, he whenua taurikura, he rōti mahana me te huhua o ngā poa, waihoki ehara i te mea ka riro māku hei ringawera. I te korenga o ngā pīroiroi kotahi atu mātou ki te kaupapa i whakakotahi atu ai mātau ki Āmuri nei. Whai i muri i te whakatau, i tītakataka mātou ngā wāhi moe, ka kai, ka whakaoko ai mātou ki ngā whakaritenga te taka mai nei ki a mātou i te wānanga reo nei.

Aonga ake i te ata māhina ka oho ake ai mātou ki te haunene o ngā pangore me te hanga a ngā tamariki a Tāne – he kai mā te taringa! I taua ata ai i whakaako mātou ki tētahi karakia Kai Tahu. [Read more…]

Aoraki Matatū:

  • 1-3 Whitu: Intermediate/advanced adult learners interested in developing their teaching skills.

Poiuka:

  • 23-24 Whitu at Arowhenua: KMK whānau.

Kura Reo Kāi Tahu:

  • 12-16 Iwa at Arowhenua: For the whole whānau, must all be speakers of te reo. This is a full immersion wānaka.

KMK Funding Round Closing: The KMK fund will be open until November 8, 2013. (Kura Reo Kāi Tahu 2014 applications need to be in this round) Kā Manukura o te reo, Whānau reo & Kāika reo.

For all inquiries, registration forms or information on KMK initiatives please call the free phone 0800 KAI TAHU (0800 524 8242) or check out our website: www.kmk.maori.nz