Kāi Tahu whānau, tēnā koutou!
Nei rā te maioha o Kāti Māhaki ki Makaawhio ki a koutou me kā mihi o te tau hōu hoki!

Nei rā hoki kā roimata takiwai o te hapū nei mō rātou kua hika mai, kua hika atu. E auē! Haere atu rā koutou. Haere ki te taha o kā mātua tīpuna e tatari ana ki tua o te ārai. Moe mai koutou i waekanui i ā rātou, moe mai i te rakimārie. Haere, haere, haere atu rā. [Read more…]