Takina te kawa, te kawa ki te Ao. Te kawa, te kawa ki a Rangipotiki.
Te kawa, te kawa ki a Papawhakahoranuku 
ki a Tūtewini, ki a Tūtewana, ki a Tūtewhakahihi, ki a Tūtewhakahaha Tū te pō, tū te ao,
kia tū tangata e. Tīhei maurioa! 
E ngā manu parehuia, i tuituia te raupuhipuhi ki te ihu o tēnei waka tūpua, me tōna hīkoi ki te ara whakarauika, mauri ora ki a tātou. 
Ka tangi tonu te rau o te Pohutukawa, ka hotuhotu te tangi o te ngakau ki te tini kahurangi kei waenganui i a tātou. Koutou rā te ira wairua, kua riro ki te okiokinga, ki te taumata teitei, auē te tangi, auē te mamae, haere atu rā, e moe. 
Hoki mai ra ki a tātou te ira tangata, tātou ki te pare o te rā, ka tū. Nei rā te hā, me te mauri hoki o te Tau Hou ki a tātou. 
Nei rā hoki ngā hīhī o te Tau Hou, e menemene mai ana, whakamahana hoki te wairua o te tangata, he tohu rangatira, he tohu aroha ki a tātou. Tau te Mauri, Tū Pono, Tū Tangata, Tū Motuhake, Tū Tahutanga. [Read more…]