Anō te pai te āhuareka o te noho o ngā teina me ngā tuākana i runga i te whakaaro kotahi.

Kāi Tahu Road Show ki Ōtaki

Ko te whakaaro kotahi i tēnei kaupeka ko te “Road Show.” Ōtaki whānau were privileged to have some of our kaimahi from Te Rūnanga o Ngāi Tahu and many other Kāi Tahu whānau here for the Road Show.
The interest exceeded our expectations with 80-90 people present for the majority of the day. The presentations were informative and generated lots of discussions. The stalls, including Whai Rawa, the Whakapapa Unit, Ngāi Tahu Funds, Kotahi Mano Kāika, Events and Tribal Economies, were well attended – there was a crowd around each of the stalls for much of the time. [Read more…]

Kāi Tahu ki Ōtaki

Manawa Kāi Tahu
A group of us from Ōtaki attended the Manawa Kāi Tahu hui in Wellington in May. The hui was run by Charisma and her team and was very informative. There was some interesting and diverse discussion around the focus and direction of the iwi businesses.

It was great to see our kaupapa tuku iho — our values: whanaukataka, manaakitaka, rakatirataka, tohukataka, kaitiakitaka, tikaka, providing the foundation for how we manage iwi affairs. Ka mau te wehi.

Cherie Semeri, Charisma Rangipunga and Maia Whiterod.

Cherie Semeri, Charisma Rangipunga and Maia Whiterod.

Raraka wahakura
Also at Te Papa in May, Kāi Tahu presented a ‘wahakura wānaka’ for weavers interested in making these traditional baby sleeping pods. A small group went from Ōtaki and were complimentary of the whanaukataka and pukukataka shared at the hui. Such was the enthusiasm that they’ve decided to hold weekly weaving sessions in Ōtaki with wahakura as a primary focus.

Road Show coming to Ōtaki
On 7 August the Kāi Tahu Road Show is coming to Ōtaki. The hui is being held at Te Wānanga o Raukawa. The schedule for the day will be similar to below:

  • 10.00am Pōwhiri
  • 10.30am Morning tea
  • 11.00am Road Show presentation and Q&A
  • 12.00pm We are Ngāi Tahu: Ngāi Tahu migration, Te Kerēme
  • 1.00pm Lunch
  • 1.30pm Workshops/info stalls
  • 2.30pm Waiata session
  • 4.00pm Poroporoaki/Karakia

Ngā mihi o te wā ki a tātou!

Wānaka
We have manuhiri coming for our wānaka on 16-17 November. Hana O’Regan will be coming to share kōrero with us about Kāi Tahu reo, pūrākau and other kaupapa of interest about the iwi. Mārikanui tātou kua whai wā anō a Hana ki te haere mai, ki te whakanui i tō tātou huihuinga. E kore e mutu ngā mihi ki a koe e te whanauka.

Hui
15 September, 13 October, 16 –17 November – all to be held at Tū Roa Kōhanga, wā tīmata 11am. Nau mai hara mai whanauka mā.

Mauri tū, mauri ora,
Mauri moe, mauri mate.