Kāi Tahu whānui, tēnā koutou!

Nei rā te whakamiha o Kāti Māhaki ki Makaawhio ki a koutou katoa!

Nei rā hoki te mihi poroporoaki ki kā tini mate. Nō reira, e kā mate huhua, koutou kua hīkoi atu ki tua o te ārai, kai te mihi atu, kai te taki atu. Haere, haere, haere atu rā. Moe mai koutou i te rakimārie.

Rātou ki a rātou, tātou anō ki a tātou. Tēnā anō tātou katoa!

Spring has brought a mixed bag of weather. With only a week left of the whitebait season, happily the rain has stopped, the sun has been shining and the awa are looking clear. We have continued to be busy; and with Kirihimete just around the corner, our maramataka is filling up fast! [Read more…]