Hokonui Rūnanga appointments

Hokonui Rūnanga invites applicants for the positions of the Hokonui representative and the alternate representative to Te Rūnanga o Ngāi Tahu. Applications must be in writing and meet the application criteria of the Hokonui Rūnanga electoral process.

Applications must be received by 5pm Monday 2 November. Please contact the rūnanga office for a copy of the application. Please address any correspondence to: Netta Mackintosh, appointments committee chair, PO Box 114, Gore 9740; or email: [email protected]

Karaka mai manu tītī
Taki mai manu weka.
Tū teitei te mauka nui
Te mauka Aoraki.
Rere atu te wai o Waitaki 
Ki ruka te mania pākihi whakatekateka o Waitaha.
Tū mai Kāi Tahu
Kāti Mamoe
me Waitaha nui tonu 
E tū, e tū, e tū
Tīhei mauri ora
Ka nui te mihi aroha ki a koutou katoa. Hai ārahi i te mahi i tēnei tau, me te whai i te reo Māori. E te hunga mate ki te hunga mate, e te hunga ora ki te hunga ora, tēnei tātou te hunga ora.

Nō reira e te whānau whānui, kia mau kia ita kia kore ai e karo kia pupuri! Kia ora tātou. [Read more…]

He toto o te tangata, he kai
Te Oranga o te tangata te whenua
Ti-hei Mauri ora
Ko Ōparure te Maunga
Ko Mataura te awa e rere atu. Ki te Ara a Kiwa te Moana [Read more…]