Felicity McMillan

Ko Aoraki tōku maunga
Ko Waitaki tōku awa
Ko Uruao tōku waka
Ko Arowhenua te marae
Ko Ngāi Tahu tōku iwi
Ko Kāti Huirapa tōku hapū
Ko Tarawhata tōku tupuna
Ko Arowhenua te marae
Ko Te Hapa o Nui Tireni te wharenui
Ko Liz rāua ko Lloyd ōku mātua
Ko Neihana rāua ko Irihapati aku tamariki
Ko Nathan Meager taku whaiāipo
Ko Felicity McMillan ahau
Kei Waipopo tōku kāika
Nō reira
Tēnā koutou, tēnā koutou tēnā tātou katoa. [Read more…]