Wairewa review update

Rau rakatira mā, hākui, hākoro mā, tēnā koutou. Ko tēnei te mihi mai i te tiamana o te Rūnaka o Wairewa ki kā hapū o Kāti Makō me Kāti Irakehu. Ko Irakehu he mana wahine, he wahine pūrotu. Huri noa, he mihi mahana ki kā whānau mai i te Hiku o te Ika ki Rakiura, ki kā whānau nō kā hau e whā.
Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. [Read more…]

Tēnā tātou katoa,
Tini whetū ki te raki, mau tonu, mau tonu. Whatu karokaro ai te tākata, karo noa, karo noa, ka oti atu. Nei te mihi ki a rātou kā manu pīrau a Tāne, kātahi anō ka riro i te rika kaha o aituā, nō reira koutou rā, moe mai rā, okioki mai rā. Ki a koe e te tāua ruruhau, e Mori, haere atu rā e te whatukura, moe mai, okioki mai, e kore rawa koe e warewaretia. Ka tāhuri te ihu o tōku waka ki a tātou kā konohi o rātou, tātou kua pae mai nei i te tae ao, tēnā koutou i ruka anō i ō koutou āhuataka maha. [Read more…]

Ka huri te tiro o te manu nei ki ngā awe tapu o Ngāi Tahu whānui i tuohu i te mahara o tō tātou whanaunga kua hoki atu i runga i te karanga o tō tātou nei ūkaipō. Rātou ngā ihoiho o te pō, ngā manu piro o te nehenehe o Tāne koinei te whāriki aroha kua horahia.

Nō reira ki a koutou kua takahia te Ara Whānui o Tāne e kore e mutu ngā mihi ki a koutou katoa mō ā koutou mahi, ko ō koutou ringaringa kua raupā i te nui o ngā mahi kua mahia mō tātou, ā, mō ngā uri whakaheke. Tūhono atu koutou ki te tuna heke i te rangi, kātahi, e ngā whetū i pīata mai nei hai tohu mō rātou i hoki atu ki Te Pūtahitanga o Rehua ki te aroaro hā o tō tātou nei Atua. Moe mai rā i reira, okioki atu rā. [Read more…]

Tēnā tātou katoa,
He tika hoki kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e poua mā, e tāua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou atua. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tēnā anō tātou katoa. [Read more…]

Tēnā tātou katoa,

Tini whetū ki te raki, mau tonu, mau tonu. Whatu karokaro ai te tākata, karo noa, karo noa, ka oti atu. Nei te mihi ki a rātou kā manu pīrau a Tāne, kātahi anō ka riro i te rika kaha o aituā, nō reira koutou rā, moe mai rā, okioki mai rā kia kore rawa e warewaretia. Ka tāhuri te ihu o tōku waka ki a tātou kā konohi o rātou, tātou kua pae mai nei i te tae ao, tēnā koutou i ruka anō i ō koutou āhuataka maha. [Read more…]

Tēnā tātou katoa,

He tika hoki kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e pōua mā, e tāua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou Atua. Ki a Maruhaeremuri, e te manu tīoriori, haere atu rā e Kui, ki a koe e te Hākui Kiri moe mai, okioki mai, e kore rawa koutou e warewaretia. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tēnā anō tātou katoa. [Read more…]