Tātou ki te Whutupōro

He kaupapa whakaora reo te kaupapa ‘Tātou ki te Whutupōro’. Nā Kotahi Mano Kāika i whakatū. Ko te kaupapa matua, kia noho tahi kā whānau reo Māori ki te mātakitaki whutupōro, ki te hono atu ki whānau kē i ruka i te whakaaro o te reo Māori hai reo whānau. Nāia kā mihi ki kā whānau i eke ki tēnei waka. Nō te Rāhoroi mātou ko kā whānau reo Māori i haere ai ki te whutupōro. I tūtuki mātou ki Te Huka Mātauraka. I peita konohi, i kai parehe, i whakarite rauemi mātou mō te pakaka o te tau. Ahakoa i eke panuku te kapa Crusaders, i eke takaroa ko te reo Māori.

Tātou ki te Whutupōro is a KMK initiative that brings whānau together to learn some rugby reo and strengthen our networks with other whānau who have a passion and interest in learning and using te reo Māori as an intergenerational language. We would like to mihi to all the whānau who attended the rugby event. On Saturday many Māori language speaking whānau attended the rugby game. We met at the Māori Centre at the University of Otago Campus. We prepared by painting our faces, we ate pizza and we made resources for the battle of the year. Although the Crusaders won on the night, the real winner was te reo Māori.

Whānau members getting ready for the big game.

Whānau members getting ready for the big game.

Kura Reo ki Te Waipounamu

18-22 Paenga whāwhā
Ōtākou Marae, 45 Tamatea Road, Otago Peninsula, Dunedin
He rumaki reo Māori tēnei wānaka. Ko te whāika ia kia whai wā kā ākoka ki te whakapakari reo, kia hōhonu ake, kia rerehua ake, kia Māori ake. Ko kā kaiako, ko tērā huka e matatau ana ki tō tātou reo, e kaikākau ana ki tō tātou reo, ā, e whakapeto koi ana ki te whakahaumanu ai te reo Māori hai reo tuku iho.

Ko kā kaiako o tēnei wānaka: Professor Timoti Karetu, Dr Rangi Matamua, Leon Blake, Nichole Gully, Hana O’Regan, Scotty and Stacey Morrison, Tatere MacLeod, Henare Te Aika.

This is an immersion course for those at an intermediate to advanced level of proficiency. Kura Reo aspires to grow the depth, quality and fluency of its participants Māori language abilities. Teachers for this course are national exponents of te reo Māori who have a passion for its revitalisation.

Mēnā he pātai, he kōrero anō āu, tēnā, whakapā mai ki a Victoria Campbell [email protected] For more information, please visit www.kmk.maori.nz/event-registration

Nāu te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te reo.

Haere rā

E hia kē mai kā tau ko noho a Paulette Tamati-Elliffe hai manukura mō te kāhui KMK. Mei kore ake ia hai kaikōkiri mō tō tātou nei reo me ōhona tikaka. Ka haere tonu te mahi a KMK ki te whai i te kaupapa i kaikākautia nei e ia, arā ko te orakatonutaka o tō tātou nei reo Kāi Tahu. Kāore e kore māhana anō te mānuka e kawe kia ora tonu ai tō tātou nei Kāi Tahutaka.

It is with a heavy heart that the KMK team bid farewell to Paulette Tamati-Elliffe. Paulette has passionately lead the KMK team for many years and has left a legacy to be proud of. Paulette will be working in a senior advisory role for the Ministry of Education working with whānau across the Otago and Southland areas. We wish Paulette all the best for this new role and know that Paulette will always be part of the KMK kaupapa.
E kore e mimiti tēnei puna aroha ki a ia.

Paulette Tamati Ellife.

Paulette Tamati Ellife.

Nau mai

KMK Programme Leader
E kā whānau whānui tēnā koutou. Nāia a Irakehu e mihi kau ana ki a koutou. Ko Victoria Campbell tōhoku ikoa, ko Tori tōhoku ikoa poto. I have been working for Kotahi Mano Kāika for the past four years and it is an honour to rise to the challenge of Programme Leader. My experience and passion for teaching and learning motivates me to ensure te reo me ōhona tikaka is accessible mō tātou, ā, mō kā uri ā muri ake nei.

I proudly advocate for te reo to be heard, spoken and used daily so that it will continue to be he reo tuku iho. As a second language learner I am familiar with the ups and downs of learning te reo, however my love for our language and culture ensures that I continually engage in learning experiences and initiatives. Being raised in Ōtepoti I appreciate the experiences and opportunities I have through exposure among our Kāi Tahu and Māori community. Kotahi Mano Kāika is one way that I can express my commitment to our language and ensure that other whānau have the same experiences and opportunities. I particularly enjoy working with our whānau across the takiwā strengthening our Kāi Tahutaka. I look forward to the year ahead and I am excited about the prospects for us all. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori.

Victoria Campbell.

Victoria Campbell.

KMK Researcher/Support

Ko Tahu ki te toka, ko Rarawa ki te raki
E rere nei kā mihi a te tai o Mahaanui, a te tai o Arai te Uru ki a koutou katoa e kā huāka o te iwi whānui. Ko Tāwini White ahau. I was brought up in Christchurch before moving to Rāwene, Hokianga in 2002. I attended high school at Northland College before returning to to Ōtepoti to study at the University of Otago. I have completed a Bachelor of Arts, Bachelor of Arts with Honours and Master of Arts in Māori Studies. My BA Honours focused on language acquisition and maintenance. My MA focused on the relationship between reo-ā-iwi and identity.

I have been a kaimahi for Kotahi Mano Kāika before, supporting events throughout the years with my whānau. My primary role will be supporting the Kotahi Mano Kāika team with research across all areas, in particular reo-ā-iwi resourcing. My mahi will consist of creating a resource embellished with Kāi Tahu reo that will be available for all to access. Kotahi Mano Kāika is close to my heart as I remember being a child within this initiative since its inception and I am so humbled to be a part of this kaupapa. Kāti rā, nāia te reo Huirapa e mihi kau atu ana ki a koutou katoa.

Tāwini White.

Tāwini White.

Reo o te wā

(language of the season)
Marama: Kahuru kai paeka (March) Kai te haere (April)
Kaupeka: Kahuru (Autumn)

Kīwaha/whakataukī

He momo! Runs in the family!
E mea ana koe! Hard out!
Kei a koe te tikaka. It’s up to you.

Nōku te kori, kia kori mai hoki koe. When I move, you move: Follow my lead.

kmk event calenar march 2017

new kmk Logo red