Arowhenua Marae 9 – 13 Iwa

I tae atu te tini me te mano o kā whānau reo Māori, kā ākoka reo Māori ki Arowhenua ki te Kura Reo Kāi Tahu 2017. I ikapahi rā mātou ki te noho tahi i raro i te kaupapa o te whanaukataka, o te kotahitaka hoki, kia ako tahi ai, kia kauneke ake tō tātou reo me ōhona tikaka. He hokika pai mā mātou ki te whare o Te Hapa o Niu Tireni kua whakahoukia i tērā tau. I te whakarahi o te whare hou, o te wharekai hoki, ka noho tahi ai te katoa e pāinaina ana i te manaakitaka o te hau kāika.

E kore e mimiti te puna o aumihi ki a koutou i tautoko i tēnei kaupapa whakahirahira. Ki a koutou o Kāti Huirapa, kā tohuka o te manaaki, ao te pō, pō te ao nā koutou mātou i āta tiaki. E kore nei e pīkoko te puku o ērā tākata nā te pūkahu o te poa – kāore i tua atu i a koutou i te manaaki tākata!! Nō mātou te whiwhi, i whakaae mai a Aunty Rānui Ngarimu rātou ko Te Ripowai Higgins ko Professor Rawinia Higgins kia tae atu hai pou mātauraka mō mātou. Tēnā rawa atu koutou! Ki a koutou rā kā pou reo, arā ko Lynne Harata Te Aika, Hana O’Regan, Charisma Rangipunga, Karuna Thurlow, Justin Tipa, Corban Te Aika – koutou kua whakamahiti korou ki te whākai atu i kā pitopito kōrero, i kā akoraka ki a tātou te huka e pīkoko ana ki tō tātou reo kāmehameha – kai ruka noa atu koutou!

“Nōku te korikori, kia kori mai hoki koe” Ko te whakakiteka atu o te reo Māori hai āhua noho whakatūturu mō te whānau ko tētehi o kā whāika matua o tēnei kura reo. Ia tau, ia tau, whakapau kaha ai kā kaitiaki tamariki, kia āta poipoi ake kā tamariki i roto i tō tātou reo me ōhona tikaka.

Ka tūhono rātou i a rātou, ka tākaro, ka katakata, ka mahi, ka tautohetohe, ka kōrerorero i roto i te reo Māori. Mei kore ake koutou ko tō tātou kaiārahi hou i te tau nei ko Henare Te Aika-Puanaki me tōna kāhui, arā ko Ana Tangaroa, Kelly-Ann Tahitahi, Jeanine Tamati-Elliffe, Taikawa Tamati-Elliffe, Komene Cassidy, Makanihi Takuira-Mita, tē taea kā mātua te haere ki te ako tahi ai. Kāore i ārikarika kā mihi ki a koutou katoa!

The first major event on the KMK calendar, Kura Reo Kāi Tahu, was held at Arowhenua Marae from 9 – 13 January. Our first time being in the redeveloped marae, we were so impressed by the increased capacity and absolutely beautiful refurbishments.

Kura Reo Kāi Tahu is a whānau event that promotes a reo Māori lifestyle and allows learners the opportunity to build upon Kāi Tahu language skills, develop tribal knowledge and strengthen connections with other te reo speakers and whānau. Formal learning sessions were facilitated by our team of kaiako, Lynne Harata Te Aika, Hana O’Regan, Charisma Rangipunga, Karuna Thurlow, Justin Tipa and Corban Te Aika.

Highlights of this year’s Kura Reo included the mock pōwhiri, complete with wero, held to hone the skills of those in the rōpū ‘Te Tihi’ along with an awesome whānau afternoon at the local puna kaukau and an award winning singing performance from our tamariki. As always we were spoilt by Aunty Rita and the team of rika wera who demonstrated their manaaki by keeping our bellies full and hearts happy.

This year we were fully subscribed once again with close to 150 iwi members registering to participate in our week-long full immersion wānaka reo. Our apologies to those late registrations who we unfortunately had to decline. Please keep an eye out for other KMK events for 2017 and ensure you register early!

new kmk Logo red

Kure Reo Kai Tahu Collage 6

Kure Reo Kai Tahu Collage 7

Kure Reo Kai Tahu Collage 8

Kure Reo Kai Tahu Collage 1

Kure Reo Kai Tahu Collage 2

Kure Reo Kai Tahu Collage 3

Kure Reo Kai Tahu Collage 4

Kure Reo Kai Tahu Collage 5