Kaiapoi MR 873 Sec 7D2
Date: 14 March 2017
Time: 9am
Location: Te Pūtahitanga o Te Waipounamu
Ground Floor, 10 Show Place, Addington, Christchurch

Kaiapoi MR 873 Sec 55B
Date: 14 March 2017
Time: 11am
Location: Te Pūtahitanga o Te Waipounamu
Ground Floor, 10 Show Place, Addington, Christchurch

Kaiapoi MR 873 Sec 78
Date: 13 March 2017
Time: 4pm
Location: Te Pūtahitanga o Te Waipounamu
Ground Floor, 10 Show Place, Addington, Christchurch

Kaiapoi MR 873 Sec 92B
Date: 14 March 2017
Time: 1.30pm
Location: Te Pūtahitanga o Te Waipounamu
Ground Floor, 10 Show Place, Addington, Christchurch

Kaiapoi MR 873 Sec 158
Date: 13 March 2017
Time: 2pm
Location: Te Pūtahitanga o Te Waipounamu
Ground Floor, 10 Show Place, Addington, Christchurch

Kaiapoi MR 873 Sec 247
Date: 13 March 2017
Time: 11am
Location: Te Pūtahitanga o Te Waipounamu
Ground Floor, 10 Show Place, Addington, Christchurch

Taumutu Commonage
Date: 18 March 2017
Time: 9.30
Location: Tuahiwi Marae, 219 Tuahiwi Road, Tuahiwi 769

Enquiries to:
Niwa Kahukiwa
0800 WHENUA (0800 943 682)
[email protected]

Please see the Te Tumu Paeroa website for the agenda for each hui. Te Tumu Paeroa is the organisation that supports the Māori Trustee to carry out his duties, functions and responsibilities.

Te Tumu Paeroa