Tēnā tātou katoa,
Tini whetū ki te raki, mau tonu, mau tonu. Whatu karokaro ai te tākata, karo noa, karo noa, ka oti atu. Nei te mihi ki a rātou kā manu pīrau a Tāne, kātahi anō ka riro i te rika kaha o aituā, nō reira koutou rā, moe mai rā, okioki mai rā. Ko kā rau o Tūpōuri, ko karo, ko karakahia e Tahu Kumea, ko karakahia e Tahu Whakairo, e kā mātaka o te mahi tītī, e kā kaiwhakatere o te moana, hoea, hoea te waka. Ka tāhuri te ihu o tōku waka ki a tātou kā konohi o rātou, tātou kua pae mai nei i te taiao, tēnā koutou i ruka anō i ō koutou āhuataka maha.

Ko kā marae he wāhi mō kā akoraka hai hohou i te uarataka o te whakatikatika i a koe anō. Ko kā tikaka tuku iho pēnei i te manaaki, kā karakia, me kā kawa, he āhuataka kāre i tupu noa iho. Pēnei anō i te waihaka mataora, me tino whakaaro, me whakatakoto he tikaka mahi, me whakatikatika i te tuatahi. Mauri ora ki a tātou.

Ko te Ono, pua kōwhai ki uta, inaka ki tai.