Kura Reo ki Te Waipounamu

E te raukura, e te rau o tītapu ka rere atu te reo matakuikui me kā mihi whakamānawa ki a koutou kā poureo. Kua ea, kua ea, kua tau te waka Kura Reo ki uta mō te tau nei, nāu ngā tai hūkerikeri i ārahi, nāu kā kaihoe i taki tātaki.
E kore rawa e ārikarika kā mihi, mei kore ake i a koutou.

Ko te amoraki ki mua, ko te hāpai ō ki muri; ki a koutou ko tō ohu Stan Tawa. Ko koutou tērā e whakapeto koi ana kia whakaihia te tini me te mano. Nō reira he mihi tēnei ki a koutou mai i te takere o te manawa.

Nā Tāne te tāhū o kā mahi, nā Hinerauāmoa te rehe a katau me mauī – Collaboration brings results. Nō mātou te whiwhi, i tēnei tau i whakaae Te Whare Taoka o Otago ki tā mātou tono ki tō rātou wharerau whetū (arā te Star dome). I a tā Rangi Mātāmua rōpū e ako ana i kuhu rātou ki rō wharerau whetū kia ako ai. Mīharo katoa te ako me te mātakitaki i kā tini whetū. Nō te kou o Rehua he wai nō ruawhetū.

I te Rātū i tū te patapatai. He pō hātekēhi, ahakoa he patapatai noa i kite mātou i te taha whakataetae i waekanui i kā rōpū. Kai taumata kē te mahi ‘pahū’ me te mahi ‘tāhae’. Te kino hoki o te mahi patipati kaiwhakawā. Tēnā koe Charisma i tō mahi whakarite patapatai.

I te Rāapa i tū te tautohetohe. Ko te kaupapa o te tautohetohe ‘Me whakapono ki kā atua Māori anake.’ I te tīma whakaae, ko Maioha Allen rātou ko Keanu Ager ko Kelly Ann Tahitahi. I te tīma whakakao, ko Reimana Tutengaehe rātou ko Karuna Thurlow ko Corban Te Aika. I tae mai a Te Ururoa Flavell i tēnei rā hoki, ā, i noho ia hai kaiwhakawā mō te tautohetohe. I wikitōria te tima whakakao, heoi, ko te reo te toki o te rā. He mihi nunui ki a koutou i takapau tō koutou mana kai raro.

He mihi hoki tēnei ki a Matua Terry Ryan i tae-ā-tinana ki te tautoko i tēnei o kā kaupapa.

Ka pū te rūhā, ka hao te rakatahi. Nāia te whakamiha ki te huka rakatahi. Nā koutou anō te kaupapa i whakamana, nā tō koutou haere i mua i te aroaro o Atutahi. Tēnā koutou.

Mei kore ake te rōpū Kā Manu Pīkari hai manu hou koutou, he pī ka rere. Hoki mai ki Te Kura Reo ki Te Waipounamu kia rere te reo, kia tika te reo, kia Māori te reo.

Kura Reo ki Te Waipounamu – photo courtesy of Stacey Gullen-Reynolds.

Kura Reo ki Te Waipounamu – photo courtesy of Stacey Gullen-Reynolds.

Kia Kūrapa ki Tuahiwi

Ka tū tēnei wānaka reo hai te 10-12 o Māruaroa (Hune) ki te marae o Tuahiwi. Tēnā tuhia he īmera ki a Darren Solomon mēnā e hiahia ana koe, koutou rānei ki te haere mai.

Kia Kūrapa is a safe, supportive learning environment for beginner to intermediate te reo Māori learners. For those whānau or individuals who are interested in attending Kia Kūrapa ki Tuahiwi, check out our website: www.kmk.maori.nz or contact Darren Solomon: [email protected] or call: 0800 KAI TAHU (0800 524 8248).

new kmk Logo red