Tēnā tātou katoa,
Mātahi a te tau ko te timataka, ka haea a Matariki, a Puaka, wheriko ana i te pō atarau. Ka puta te hā o Makariri, anō ko te paoa i te hau e! Kua tae mai te wā o mākeremumu hupe tautau me te kohu, me te kōpaka hoki. Ko te tūmanako, e whāroaroa ana koutou i mua i te ahi muramura, kaore kē i te ngaua e Hinetakurua. Nei rā te mihi kau atu ki a koutou me ō koutou whānau kua horahia i kā pākihi whakatekateka o Waitaha, kai raro i te maru o Aoraki matatū.
Mauri ora ki a tātou

Updating contact details

Please contact the rūnanga at [email protected] if your contact details have changed since registering with the rūnanga.