Kohera rā
Kohera e
Tutapa mai nuku
Tutapa mai whiti
Kia rongo te pō
Kia rongo te Ao
Kia pātata mai tō hau manawa
Ki tōku arongo manawa
Hai puta ki te whai ao
Ki te Ao mārama
Tihei mauri ora
Anei te rōpū kaitiaki o Hokonui e mihi atu nei,
Ki a koutou e noho mai nā i ngā wāhi o te motu
Mai i te Rerenga Wairua, tae rawa atu ki Rakiura te punga o te Waipounamu
Tēnā koutou katoa
Otirā, ngā mate, e hinga mai nā, e hinga atu rā, ki Rakiura, tae noa ki te Reinga, waiho rātou kua nunumi ki te pō, kua rehu atu ki te rua
Haere, haere, oki oki moe mai rā.
Tātou te hunga ora, te kanohi ora
Ki te kanohi ora
Anei te whānau o Hokonui Rūnanga
e mihi atu nei e tangi atu nei
Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.