Kā mihi nui ki a koutou, he whakaahua tēnei nō tētahi hui. I tango tēnei whakaahua i kā rā whakatā o Maehe ki Moeraki. Ko te kaupapa o te hui ko kā wawata mō kā tau kei te heke mai. Anei ētahi tākata e whakapapa ana ki kā hapū o Moeraki. He pai rawa atu te whakawhanaukataka o te hui nei, he pai hoki te kōrero, te kaimoana, me te tītī.

Front row Left to right: Lisa Te Raki, Mary Anne Tipa, Judy Tipa, Ranui Ryan.Second row: Robyn Maguigan, Joseph Puneke Tipa, Nola Tipa, Reita Mathews.Third row: Karen Coutts, Sandra Tipene Hampstead, Patrick Tipa, Koa Whītau Kean, Haydon Richards.Back row: David Higgins,​ Zac Smith, Justin Tipa.

Front row Left to right: Lisa Te Raki, Mary Anne Tipa, Judy Tipa, Ranui Ryan.Second row: Robyn Maguigan, Joseph Puneke Tipa, Nola Tipa, Reita Mathews.Third row: Karen Coutts, Sandra Tipene Hampstead, Patrick Tipa, Koa Whītau Kean, Haydon Richards.Back row: David Higgins,​ Zac Smith, Justin Tipa.