Tēnā tātou katoa,
He tika hoki kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e poua mā, e taua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou atua. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tēnā anō tātou katoa. Mauri ora ki a tātou.