Tēnā tātou katoa, he tika kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e pōua mā, e tāua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou atua. Nā reira e te uri o Tāne Rore hoake rā i tō waka, e kore rawa e warewaretia. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tānā anō tātou katoa.

Kua tīmata te harakeke ki te puāwai, ka muia i konei e te tūī me te korimako. Kua takatī te whānau ki te whakakī i kā whata kai, kā waka tio i ēnei rā, ki te kai, ki te mīti, ki te mātaitai, hai whākai i kā whanauka i kā rā o kā hararei. Kua whakarauawatia kā waka mō kā haere ki tāwhiti. I ēnei rā kua rapua he taea hou, he tiwhikete ora mō kā motokā.

Heoti anō kua piri anō a Hine Raumati ki a Tama nui te Rā, kua wera anō kā raki, ā, kāore e roa ka tau mai anō ka waewae o Hana Kōkō ki ia whare hai mihi mō te Kirihimete. Kia pai te Kirihimete, kia pai hoki te tau hōu, ā, ko kā manaakitaka o kā atua ki a tātou katoa i kā hararei nei. Mauri ora ki a tātou.