Kāi Tahu ki Ōtaki me Horowhenua

Nei rā a mihi rāua ko aroha e rere ana ki a koutou o te haukāika, Ōtākou, Huirapa ki Puketeraki, Moeraki, e manaaki nei i kā manuhiri o te motu mō te hui-ā-iwi o Kāi Tahu. He tohu o te rakatira ko te manaaki.

Ko te rerehua, ko te waiwaiā, ko te rakinamu, ko te wainene, ko te ātaahua ko ēnei kupu katoa e whakaatu ana i te wairua o te hui-ā-iwi o Kāi Tahu. E kā uri o Tahu, maraka, maraka.

Upcoming hui
We’ll be meeting again in the New Year, so check your inboxes for hui times. Aoraki Matatū. Nā Emma Whiterod.