Kia ora anō e te whānau, our rangatahi have been very active lately. As well as constant study in preparation for exams, they have been connecting to people and places.

One kaupapa they were fortunate to be a part of was Rangatahi Tumeke held from 2-6 October. Rangatahi Tumeke is a four-day wānanga established by Steph Blair and whānau to educate our rangatahi about mahinga kai and why that is important to us as
Ngāi Tahu descendants.

This was the second year our whānau have been invited and we look forward to many more.

Nō reira, e kore e oti noa ngā mihi aroha ki a koutou e te whānau Blair, Awarua whānau whānui. Tēnei a Te Tai o Araiteuru e mihi atu ana ki te Tai o Te Ara a Kewa. Nā, Waiariki Parata-Taiapa.

Rangatahi visiting the Tautuku Lookout.

Rangatahi visiting the Tautuku Lookout.

Rangatahi at Te Rau Aroha Marae, Bluff.

Rangatahi at Te Rau Aroha Marae, Bluff.