Matariki tāpuapua, puaka kai rau

I te Rāmere 11 Rima i haere ētahi whānau ki Te Kōawa Tūroa wānaka ai. Ko te kaupapa o te wānaka ko kā whetū. Nō mātou te whiwhi i tae mai a Dr Rangi Mātāmua rātou ko Dr Hēmi Whaanga ko Erica Sinclair. He kairakahau whetū a Rangi rāua ko Hēmi, ā, he kaiwhakaahua a Erica.

He mihi tēnei ki a Dean Whaanga nāna te wānaka i whakarite. I mātakitaki mātou i kā whetū. I kitea e mātou te waka o Tamarereti me kā whetū tīaho o te wā. I haere mātou ki te tirotiro i te whenua, kā roto me kā mauka. Te ātaahua hoki o te whenua. He mihi hoki ki kā whānau ko hāpaitia te wānaka.

On 11 September, whānau gathered at Te Kōawa Tūroa to look at and learn about the stars. We were privileged to have Rangi, Hēmi and Erica join us (researchers at the University of Waikato).

The whānau learnt about some awesome constellations and the kōrero that was shared among the whānau was inspiring. A special thanks to Tāua Muriel for sharing her kōrero. It was a pleasure to hear local knowledge. We also looked around the area on the Saturday and we enjoyed seeing the landscape and hearing the kōrero about our tīpuna. A big thanks to Dean Whaanga for organising the hui and of course to Ōraka Aparima for being wonderful hosts.

Upcoming events

Kura Reo Kāi Tahu (10-15 January 2016)
Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori.

Hai te rā 10 ki te 15 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz ,ā, whakakīkīa te pepa whakauru kai te whāraki tou.

Arowhenua, Kāti Huirapa are the confirmed hosts for Kura Reo Kāi Tahu 2016 (10-15 January 2016).

Kura Reo Kāi Tahu is an opportunity for Kāi Tahu te reo-speaking whānau to participate in an immersion learning environment that aims to teach specific Kāi Tahu reo, waiata, whakataukī, kīwaha, kōrero pūrakau and associated tikaka.

Kura Reo Kāi Tahu is aimed at intermediate and advanced learners who wish to increase and develop the quality and depth of their reo Māori skills. It is essential that all tamariki are conversational in te reo and can cope within an immersion environment.

For those wishing to attend this language event please visit our website: www.kmk.maori.nz to register online.

Remember to get your Kā Manukura and Whānau Reo funding applications in by 30 October to secure funding – more details below. For more information check out our website: www.kmk.maori.nz or contact:
[email protected]; or phone: 0800 KAI TAHU (0800 524 8248).

Kura Reo Rakatahi (20-23 January 2016)
Kura Reo Rakatahi is a youth-focused te reo leadership programme facilitated by KMK, Te Rūnanga o Ngāi Tahu. This four-day te reo Māori immersion programme will be hosted at Takahanga Marae, Kaikōura from 20-23 January 2016.

The key purpose of this Kura Reo is to provide an opportunity for rakatahi aged between 13-18 who are passionate about learning te reo Māori, to make connections with each other as future te reo Māori advocates and leaders for their whānau; to learn in a variety of contexts outside of the school classroom environment; and to extend and increase their knowledge, confidence and fluency in te reo Māori. For more information check out our website: www.kmk.maori.nz or contact: [email protected] or phone: 0800 KAI TAHU (0800 524 8248).

Kia Kūrapa ki Awarua
Kia Kūrapa ki Awarua will be run from Friday January 30-Sunday 1 February 2016. Keen to get started with te reo? Or maybe brush up on those basic skills you’ve already learned? Kia Kūrapa is a safe, supportive learning environment for all learners whether you are an absolute beginner or have already got some te reo under your belt, this is the wānaka for you. Lead by poureo and kaiako from the Aoraki Matatū programme, come along and kick start 2016 and your te reo with this wānaka. For more information check out our website: www.kmk.maori.nz or contact: [email protected] or phone: 0800 KAI TAHU (0800 524 8248).

kmk events calander oct2015

Funding rounds

The next funding round (Puna pūtea o KMK) closes on 30 October. For application forms or more information, please check out our website: www.kmk.maori.nz

Please note, that if you wish to apply for KMK funds to attend the Kura Reo Kāi Tahu 2016, you must do so in this round.

If you have any questions or require further information about the Kā Manukura o Te Reo, Whānau Reo or Kāika Reo funds please contact Darren Solomon (project advisor), Te Rūnanga o Ngāi Tahu, 15 Show Place, Christchurch; phone: 0800 KAI TAHU (0800 524 8248); or email: [email protected]

For further information about the Papakāika Reo Fund please contact Victoria Campbell (project advisor), Te Rūnanga o Ngāi Tahu, PO Box 799 Dunedin; phone: 0800 KAI TAHU (0800 524 8248); or email: [email protected]

Funding round picture (no caption needed, Ana).

Whāraki ipuraki hou

Remember to check out our new website: www.kmk.maori.nz

There are new resources and better yet, you can now apply for funding and register for events directly through the website.

Web picture KMK (no caption is needed, Ana).

Kmk calendar