Kaimahi hou

Tokorua kā kaimahi hou kua piri mai ki te tīma o KMK. Tēnā tūtaki mai i a rāua.

Darren Solomon
E kā mana, e kā reo, rau rakatira mā. Nei rā āhaku mihi manahau e rere kau ana ki a koutou katoa. I te taha o tōhoku hākoro, ko Tarahaoa te mauka e tū mai rā i te taha o tāhana hoa rakatira ko Huatekerekere, tiro kau atu rāua ki kā wai o Rakitata ā, ki kā awhiowhio o Te Umu Kaha. Ko Arowhenua te pito o tōhoku ao. Nō te whānau Horomona Anaha ahau. I te taha o tōhoku hākui, Nō te whenua matomato o Airani ōhoku tūpuna. Ko O’Nolan te hapū. Nō te whānau Nolan ahau. Kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi.

I am excited and humbled to be able to join the team at Kotahi Mano Kāika. Along with managing the KMK funds, I am hoping that as a continuing second language learner, I can use my experiences to help others climb aboard the reo Māori waka.

Darren Solomon.

Darren Solomon.

Corban Te Aika
Ko Ngāi Tūāhuriri, Kāti Uruhia ngā hapū. Kai aku rahi, e aku haumi, tēnā rā koutou. Nāia aku mihi, aku owha ki a koutou katoa e hoe tahi nei i te waka reo ki te pae tawhiti mō tātou, ā mō kā uri ā muri ake nei. Hīkaka ana te manawa ki te hiki i te mānuka kua whakatakoto mai ki mua i te aroaro. He nui ngā mahi kei mua i a tātou.

I will be joining the KMK team with a focus on increasing rangatahi engagement with our initiatives as well as looking after some of our communications and social media. I’m really looking forward to supporting everyone on their te reo journey. Mauri ora.

Corban Te Aika.

Corban Te Aika.

Ngā Manu Kōrero ki Ōtākou/Murihiku

E kā toa horopū e kaha whawhai ana mō tō tātou reo, e kā kōkō tatakī, e kā korokoro tūī tēnā koutou katoa.

I tū te whakataetae-ā-rohe(Ōtākou/Murihiku) mō Ngā Manu Kōrero i Ōtepoti, i te Kura Tuarua o Kapua te Raki i te Rāmere, te 12 o Maruaroa. Tokomaha kā tākata i haere ki te tautoko, ki te hāpai i kā kaikōrero me te kaupapa. Nāia te mihi ki a koutou. He tau whakanui i Ngā Manu Kōrero nā te mea ko tēnei te tau e rima tekau e tū ana te wāhaka kōrero, ko Korimako. E whā kā wāhaka kōrero ināianei. Ko Pei Te Hurinui Jones mō kā tuākana e kōrero Māori ana. Ko Korimako mō kā tuākana Māori e kōrero Pākehā ana. Ko Te Rāwhiti Ihaka mō kā tāina e kōrero Māori ana, ā, Ko Tā Turi Kara mō kā tāina Māori e kōrero Pākehā ana.

Ko kā whakaihu waka:

  • Pei Te Hurunui Jones: Thomas Aerepo-Morgan, Te Whare Kura o Arowhenua
  • Korimako: Leeanah Haitana, Te Kura Tuarua o Gore.
  • Te Rāwhiti Ihaka: Tūmai Cassidy, Te Kura Tuarua o Kingi.
  • Sir Turi Carroll: Destiny Naunau, Te Kareti o Verdon.

Ka tū te whakataetae-ā-motu ki Porirua hai te 22-24 Rima.

E te rau o tītapu, e te rau o huna koutou e whakapeto koi, arā, kā kaiwhakawā, kā kaimahi, kā kaiako me te Kura Tuarua o Kapua te Raki nei anō te tai o mihi e rere atu ki a koutou katoa.

The Otago/Southland regional Ngā Manu Kōrero speech competition was held at Logan Park High School on Friday 12 June. There were plenty of schools and supporters in attendance, celebrating the 50th year of the competition, which started with the one section – Korimako, senior English in 1965. Well done to all who participated and congratulations to the winners of each section.

KMK are proud to see two Kāi Tahu rakatahi regional winners representing Ōtākou/Murihiku who are both active members of their hapū and marae, and are also regular participants within KMK kaupapa. Thomas Aerepo-Morgan from Awarua and Tumai Cassidy from Ōtākou. A huge mihi to the judges, teachers and workers who made the day a huge success. Finally, safe travels to all going to Porirua for the nationals in September.

From left, Thomas Aerepo-Morgan and Tūmai Cassidy with their winning trophies.

From left, Thomas Aerepo-Morgan and Tūmai Cassidy with their winning trophies.

Reo o te wā – language of the season

Marama/month: Maruaroa (June) Toru (July)
Kaupeka/ season: Makariri, Takurua (Winter)
Puaka kai rau: Rigel the season of plenty
Matariki tāpuapua: Pleiades the pools of winter
Kā whetū: stars in our sky
Tautoru/Orion: Aotahi as well as the three stars in a row – often referred to as “the pot”
Māhutoka/Crux: The Southern Cross
Te Kāhui Takurua: Canis Major.

KMK information

Don’t forget to check out our website and Facebook page. There are heaps of online resources, waiata and pānui of events.
For all inquiries, registration forms or information on KMK initiatives or KMK funds please call 0800 KAI TAHU (0800 524 8248) or check out our website: www.kmk.maori.nz or Facebook https://www.facebook.com/kaitahureo