Tihei Mauriora

Tīhei uri uri, tīhei nako nako
Ka tau hā whakatau. Ko te papa i raro nei
Ka tau hā whakatau. Ko te rangi i runga nei
Auē, eke panuku eke Tangaroa
Whano, whano hara mai te toki
Haumi e, hui e tāiki e
E ngā mana e ngā reo. E nga karangarangatanga
Tēnā koutou tēnā koutou tēnā tatou katoa.

Mauria mai ō tātou mate
Ngā mate o ia marae o ia marae
Ki Rakiura tae noa ki te Rerenga Wairua
Kua takoto nei ki roto i te kupenga o Hine nui te pō
Haere haere haere atu ra
Haere ki Hawaiki nui, Hawaiki roa,
Hawaiki pamamao
Nō reira ko tēnei he mihi tangitangi, e poroporoaki ana
ki a rātou ngā whanaunga kua ngaro ki te pō.
Takoto takoto. Haere haere haere
Pīpī wharauroa e tangi nei
Auē te pōuri kei konei. Haere.

Āpiti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora ki te hunga ora.
Tēnā koutou tēnā koutou tēnā tātou katoa.