Kura Reo ki Te Waipounamu

E koutou, e te aumangea i rere anō te reo rerehua i Te Kura Reo ki Te Waipounamu. Ahakoa he pōuri a kākau ki tō tātou kuia, te kuini o te kīwaha arā Ko Materoa Haenga, i hui kā manu kaewa.

Kurupākara ana a Ōtākou i te pekī, i te tīhau a kā manu. E te whaea, te taki kau nei te mapu, tērā pea me kapo ko te mahara, me kapo ko te kupu. Mā reira e tū mai anō ai he māhuri, e tiu anō ai, e korihi anō ai, kā manu o te wao.

He waka eke noa. Nei rā te whakamiha ki a koutou e hoe ana i te waka, ahakoa pariparitia mai e kā tai. Ki kā mumu reo, koutou ko Te Wharehuia Milroy, ko Timoti Karetu, ko Leon Blake, ko Scotty Morrison, ko Stacey Morrison, ko Tātere McCloud, ko Nichole Gully, ko Hana O’Regan, ko Charisma Rangipuna, nā koutou mātou i whakakotahi i raro i te korowai o tō tātou reo, mā ruka i te waka reo. Kotahi te hoe ka ū te waka ki uta.

E kā nihowera i whakaute kai, i nanea te whataroa a Manaia. Nāia te owha ki a koutou e hāpai ana i te whare o te ora. Mei kore ake koutou hai rikawera i a mātou. Te amoraki ki mua te hāpai ō ki muri.

I tutū te puehu (i ruka i te rakimārie) i te pō tautohetohe. Ko Te Manahau te kaiwhakahaere o te tautohetohe, ā, ko Leon rāua ko Nichole kā kaiwhakawā. E rere ana a Katakata, e rere ana kā kīwaha me kā whakataukī, ā, ko te reo ki ruka. I tū kā tima e rua – me he tē. Kua hī kā pewa, kua pakiri kā niho. Mēnā ko te kounga o te reo e kōrerotia ana he tohu, kia rakatira tonu ai te reo.

Kura Reo ki Te Waipounamu

Kura Reo ki Te Waipounamu was held at Ōtākou Marae on 6-10 April. Although it was a sad occasion for many, being the first Kura Reo since the passing of long time Kura Reo teacher and Māori language champion, Materoa Haenga. It was an opportune time to acknowledge Materoa and the contribution that she made not only to the Māori language but also to the generations of those who she inspired and connected/reconnected via the Māori language.

Known as the queen of kīwaha, Materoa’s work continues as we instill her teachings in our language use. The 100 plus students who attended were grateful to be taught by some of the country’s leading language tutors, enjoying the various teaching topics.
This year, for the first time, we had a bilingual stream too. Well done to the language warriors who joined us for the first time and thanks so much to the tutors for another awesome Kura Reo.

One of the highlights this time was the debate that saw two teams of three, battle it out. There were many laughs and some fine displays of debating. Of course – te reo Māori was the winner of the day. A big thanks to Scotty, Leon and Nichole for hosting/judging.

Finally, a huge mihi to Claire, and, the team from Moana House for the catering. The food was fantastic – everyone was fuelled and rearing to learn.

Kia Kūrapa ki Tuahiwi 2015.
Ka tū tēnei wānaka reo hai te 19-21 o Maruaroa (Hune) ki te marae o Tuahiwi. Tēnā tūhia he īmera ki a Victoria Campbell mēnā e hiahia ana koe, koutou rānei ki te haere mai.

Kia Kūrapa is a safe, supportive learning environment for beginner to intermediate te reo Māori learners. For those whānau or individuals who are interested in attending Kia Kūrapa ki Tuahiwi, check out our website www.kmk.maori.nz or contact Victoria Campbell on [email protected]; or call 0800 KAI TAHU (0800 524 8248).

Papakāika Reo Fund

The Papakāika Reo Fund supports Papatipu Rūnaka to develop te reo pathways within their Papakāika community.

The Papakāika Reo fund provides targeted financial assistance to be used towards the te reo development of registered Ngāi Tahu members. The fund will give preference to Papatipu Rūnaka who have set a language plan focused on the development, proficiency and intergenerational transmission of te reo.

If you have any questions or require further information – please contact: Victoria Campbell, (project coordinator), Te Rūnanga o Ngāi Tahu, PO Box 799, Dunedin, phone 0800 Kāi Tahu (0800 524 8248); or email [email protected].

Reo o te wā – Language of the season

Marama: Mātahi-ā-te-tau (May) Maruaroa (June) Kaupeka: Kahuru (Autumn)

Kīwaha
Ko tāku e taute nei … I wonder if
Kai pakē mai tō reo ki a au … Don’t use that tone with me
Kaua e unu taniwha … Don’t bite off more than you can chew

KMK events

Ngā Manu Kōrero Otago/Murihiku
Venue: Logan Park High School
When: 12 Maruaroa/June
Who/te reo level: Secondary schools/Tātou katoa

Ngā Manu Kōrero Waitaha
Venue: Te Kura Whakapūmau
When: 26 Maruaroa/June
Who/te reo level: Secondary schools/Tātou katoa

Kia Kūrapa ki Tuahiwi
When: 19 -21 Maruaroa/June
Who/te reo level: Beginner/intermediate

Te Wiki o te reo
When: 27 Toru-2 Whā (July/August)
Who/te reo level: Tātou katoa.

For all inquiries, registration forms or information on KMK initiatives please call the free phone 0800 KAI TAHU (0800 524 8248) or check out our website www.kmk.maori.nz; or our Facebook page https://www.facebook.com/kaitahureo.

KMK Information

Don’t forget to check out our website and Facebook page. There are heaps of online resources, waiata and pānui of events. Website: www.kmk.maori.nz Facebook: FACEBOOK.COM/KAITAHUREO.