Tēnā tātou katoa, tini whetū ki te raki, mau tonu, mau tonu. Whatu karokaro ai te takata, karo noa, karo noa, ka oti atu. Nei te mihi ki a rātou kā manu pirau a Tāne, kātahi anō ka riro i te rika kaha o aituā, nō reira koutou rā, moe mai rā, okioki mai rā. Ki a Taua Nancy Robinson haere atu rā e te whatu kura o Takaroa, moe mai, okioki mai, e kore rawa koe e warewaretia. Ka tāhuri te ihu o tōku waka ki a tātou kā konohi o rātou, tātou kua pae mai nei i te tae ao, tēnā koutou i ruka anō i ō koutou āhuataka maha.

Kua titiro te takata ki kā tohu o te tau. Ka noho tahi te iwi i te taha o te ahi i kā pō roroa. Ko te eaka o Puaka i te rāwhiti te tohu o te tau hou. Ka takihia kā mate o te tau tawhito, ka pōwhiritia hoki te tau hou. Mauri ora ki a tātou.