Kura Reo Kāi Tahu

I tae kā ākoka reo Māori, kā whānau reo Māori, kā manukura o te reo i Arowhenua ki te whakapakari anō i tō tātou reo me ōna tikaka. I ako tahi ai kā uri o Tahu me kā whānau e kākaunui ana ki te reo. Kia kore ai e mate-ā-moa tō tātou nei reo me ōna tikaka.

Papaki kau ana kā tai o mihi ki a koutou katoa i tautoko i te kaupapa whakahirahira nei; te kāhui kaumātua arā ko tō tātou taumata okiokika i tautāwhitia mātou i te hui nei. He mihi e rere atu ana hoki ki kā poureo, arā ko Hana O’Regan, Justin Tipa, Lynne-Harata Te Aika, Karuna Thurlow, Henare Te Aika, Charisma Rangipunga – koutou i whakapeto koi ki te whākai atu kā pitopito kōrero, kā akoraka ki a tātou, te huka pīkoko e hiakai tou ana ki tō tātou reo. Kāore i ārikarika kā mihi ki a koutou. Ko koutou a ruka.

Tamariki ako ana i te kāika, tū ki te marae, tau ana. Ia tau ka noho tahi ai kā tamariki. Ka tūhono rātou i a rātou, ka tākaro, ka katakata, ka mahi, ka tautohetohe, ka kōrerorero i te reo Māori. Ko Komene Cassidy rātou ko Paia Taani, Ko Marcel Taani, ko Taikawa Tamati-Elliffe, ko Ana Tangaroa kā kaitiaki tamariki i te tau nei. Mei kore ake i a rātou, tē taea kā mātua te haere ki te ako tahi ai. E kore e mimiti kā mihi ki a koutou.

E te rahi o Kāti Huirapa, e kā tohuka o te manaaki nei rā kā mihi mutuka kore ki a koutou. Te reka o te kamukamu nā te umu tao roa.

Our first major annual KMK event, Kura Reo Kāi Tahu was held at Arowhenua Marae from 12 – 16 January. Kura Reo Kāi Tahu is a whānau event that allows learners the opportunity to build upon Kāi Tahu language skills, develop tribal knowledge and strengthen connections with other te reo speakers and whānau. Eight formal learning sessions were facilitated by our team of Kaiako; Hana O’Regan, Lynne Harata Te Aika, Charisma Rangipunga, Justin Tipa, Henare Te Aika and Karuna Thurlow.

This year we were fully subscribed with just over 120 iwi members registered to participate in our week-long full immersion wānaka reo. Our apologies to those late registrations who we unfortunately had to decline. It is always a challenge with limited facilities, and this year we were only able to accommodate a maximum number of 120. Please keep an eye out for other KMK events for 2015, and ensure you register early.

Te Pakaka Tuatahi o te Ao

Kaiako were guided by a general theme commemorating the passing of the 100th year since the beginning of World War One. Students were presented with historic accounts of WWI, exploring language pertaining to battle, loss of life, love and many other aspects of war and the effect on our Māori communities. A new waiata composition to an old tune commemorating our tīpuna from this period was written and enjoyed by all.

Te Pūharakeke Tapu

Our Kāi Tahu specific theme was ‘Te Pūharakeke Tapu’. Students had the opportunity to explore a traditional narrative of this battle, as told by Tapiha Wanikau.

Our te reo speaking tamariki presented a play that recounted this chapter of the Ngāi Tahu migration story, the battle of Te Pūharakeke Tapu between Kāti Kurī and Kāti Kahukunu with an entertaining contemporary spin. We are currently editing footage and hope to post a video of this on our KMK website over the next few weeks.

Formal language learning was accompanied with sport and relaxation – all in te reo. There was a hearty game of ki-o-rahi, a fun afternoon at the pool and plenty of swimming in the Arowhenua Kura pool.

Our heartfelt thanks goes to Aunty Rita and the rikawera team, Gwen and the hau kāika from Arowhenua Marae. Ko te Amokura ki mua, ko te hāpai ō ki muri.
A huge thank you also to Arowhenua school for supporting the kaupapa and allowing us the use of the kura facilities.

He mihi ki kā hoia

He rautau kua pahure ake nei, ā, kei te mahara tonu tātou.
He rau maharataka, he rau maharataka.
Ahakoa kua karo i te tirohaka konohi,
E kore e warewaretia.
Tō māia, tō niwha
ka kōrerohia tonuhia e kā uri whakaheke
Okioki rā, moe mai rā
Ko taku mahara taku pirika

Here is the waiata that was composed at Kura Reo Kāi Tahu 2015. To the tune of “It’s a long way to Tipperary” and “Pack up your troubles in your old kit bag”

Kua huri
Ko te rau tau
Arohaina tonuhia
E ō uri, mokopuna
Te Hokowhitu Toa e
I haere rā koe
ki tawhiti
Kua karo e
I waeka o te riri
I Karipōri e
E pari rā kā tai ki te ākau
Mōhou e te tau
Pō atarau ka moea iho nei
Hoki mai ki au
Ki te awhi reika
I taku kiri e
E pari rā kā tai ki te ākau
o aroha

Kia kūrapa ki Awarua 2015

Kia Kūrapa, which means “bring up to speed” are wānaka reo aimed at beginners to intermediate learners of te reo.

On Friday 30 Iwa – Sunday 1 Kahuru, Te Rau Aroha marae once again hosted Kia Kūrapa ki Awarua. We were welcomed by the hau kāika and after a beautiful kai were fortunate to have Dean Whaanga share his kōrero about the tūpuna adorning the wharenui. Mihimihi followed allowing us to find connections to one another and to Dean’s kōrero.

Our thanks to Bluff school for allowing us the use of their facilities. Classes were held there by our incredible Aoraki Matatū kaiako Brett Lee, Jeanine Tamati-Paratene, Lily Fraser and our pou reo Hana O’Regan. On Saturday afternoon we headed up to Motu Pōhue (Bluff Hill) and then to Ōmāui. We were grateful to have Dean with us to share his mātauraka about these places and also for the chance to see the spectacular views and landscape.

Saturday night was spent learning Te Taukaea Aroha (Ko te whirika) and revising what we had learnt in class. Our final class was on Sunday morning, followed by a surprise birthday celebration for our tuhi māreikura, Hana O’Regan and then the poroporoaki.

It was awesome to have a range of participants, tāua, pōua, hākui, hākoro, rakatahi, tamariki and pēpi all with the same desire to begin or continue their journey towards being reo agents. Thanks so much to Taikawa Tamati-Elliffe and Talia Ellison for running the tamariki programme. Promoting intergenerational language transmission is only possible when parents and grandparents have their kuru pounamu close by.

A huge thank you to the hau kāika who opened up their hearts and their whare to us all, without their manaaki and aroha this wānaka could not have happened. The next Kia Kūrapa is at Tuahiwi Marae, 20 – 21June. For more information check out our website: www.kmk.maori.nz

KMK 15

KMK 1

KMK 2

KMK 3

KMK 4

KMK 5

KMK 6

KMK 7

KMK 8

KMK 9

KMK 10

KMK 11

KMK 12

KMK 13

KMK 14

KMK funding

KMK funding is available for all registered Ngāi Tahu individuals, whānau and cluster groups who are wanting to develop their Māori language. The next funding round closes on 27 February, 2015.

A friendly reminder to all Kāi Tahu iwi members that this funding round is your last chance to apply for financial assistance to attend the upcoming Kura Reo which will be held at Ōtākou Marae from 6 –10 April. For more information about KMK funding and events please visit www.kmk.maori.nz or ring 0800 KAI TAHU.

Types of funding available
Kā Manukura: Kā Manukura o Te Reo provides intermediate to advanced Kāi Tahu learners and speakers of te reo with targeted financial assistance to further develop their Māori language proficiency.

All applicants need to complete a te reo plan as per the application process which demonstrates short and long-term commitment towards achieving their personal language goals. Funding for one-off wānaka reo will not be supported.

How much is available?

 • Participants can apply for up to $5,000.
 • Preference will be given to participant’s who are committed to the kaupapa of Kotahi Mano Kāika.

Whānau Reo: Whānau Reo Fund provides financial assistance for Kāi Tahu families to attend immersion initiatives, namely:

 • Kāi Tahu Papatipu Rūnaka whānau based te reo wānaka and events
 • KMK whānau based te reo wānanga and events within the Ngāi Tahu takiwā.

All applicants need to complete a whānau te reo plan as per the application process which demonstrates short and long-term commitment towards achieving whānau language goals.

Who can apply?

 • Applicants must be registered with Ngāi Tahu.
 • Priority will be given to those whānau who are committed to and practicing intergenerational language use within the home.

How much is available?

 • Applicants can apply for up to $2000 per whānau per year. Less may be awarded subject to the number of suitable applicants for each funding round.

Kāika Reo: Kāika Reo is a fund to support Kāi Tahu whānau groups to strengthen the use of te reo as an everyday language of communication within the home. The fund will consider funding initiatives focused on learning and using te reo as an everyday informal language within the home and community.

How much is available?

 • Participants can apply for up to $3500 although less may be awarded subject to the number of suitable applicants for each deadline.

Who can apply?

 • Applicants must be registered with Ngāi Tahu, and will be applying on behalf of a KMK whānau cluster group.
 • A KMK whānau cluster group will consist of no less than four registered Ngāi Tahu households.

The fund will give preference to:

 • Whānau clusters residing in Te Waipounamu
 • Initiatives focusing on everyday language within the home
 • Clusters of whānau that are practicing intergenerational transmission

Papakāika Reo Fund: The Papakāika Reo fund supports Papatipu Rūnaka to develop te reo pathways within their Papakāika community. The Papakāika Reo fund provides targeted financial assistance to be used towards the te reo development of registered Ngāi Tahu members. The fund will give preference to Papatipu Rūnaka who have set a language plan focused on the development, proficiency and intergenerational transmission of te reo.

If you have any questions or require further information – please contact:Victoria Campbell (Project Coordinator), Te Rūnanga o Ngāi Tahu, PO Box 799, Dunedin.
Phone 0800 KAI TAHU. Email: [email protected]

KMK events

Kura Reo ki Te Waipounamu
WHEN: 6-10 April 2015
WHO / TE REO LEVEL: Intermediate to advanced learners.

Kia Kūrapa ki Tuahiwi
WHEN: 19-21 Maruaroa/June
WHO / TE REO LEVEL:Beginner/intermediate

Coming up

Kura Reo ki Te Waipounamu is one of the four national Kura Reo full immersion wānaka aimed at teachers and intermediate to advanced speakers of te reo. This year’s Kura Reo ki Te Waipounamu will be hosted at Ōtākou Marae, Dunedin from 6 –10 April. Kaiako include Te Wharehuia Milroy, Timoti Karetu, Leon Blake, Materoa Haenga, Hana O’Regan and others. There are limited places available, so be in quick. For registration details please see our website www.kmk.maori.nz or phone 0800 524824, or email [email protected]

Kura Reo Ad a5 Hi res