Friday, 27 March, 5.30pm-Saturday, 28 March 5pm at Ōtākou Marae, Tamatea Road.

Tēnā rā koutou katoa, he mihi tēnei ki te iwi whānui o Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe me Waitaha hoki. Ka noho ki tēnā pito ki tēnā pito, koutou ko ngā hākoro ko ngā hākui hoki tae atu ki ngā tamariki me ngā mokopuna. Ka mutu, haere tou ngā mihi ki ngā papatipu rūnanga huri noa i te motu nei, ngā mema, ngā poupou o te Whare o Tahu, kei te mihi kei te mihi. Ki a rātou mā ngā mate kua hinga atu kua hinga mai, ki a rātou kua whetūrangatia, haere, moe mai, oki oki mai, kati. Me huri ki a tātou te hunga ora ka tika.

Te Rūnanga o Ōtākou extend a warm invitation to members of Ngāi Tahu whānui who have an interest in discussing and reviewing the “Charter of Te Rūnanga o Ngāi Tahu” – the underpinning principles, performances and nature of the “contract” between the “members” and “Te Rūnanga.”
The Charter of Te Rūnanga o Ngāi Tahu was signed by the “members” representatives at Riverton in 1993, Te Rūnanga o Ngāi Tahu was created via legislation in 1996 and almost 20 years later it seems timely to take stock and engage on the Charter that is in effect a contract (clause 4. The Charter constitutes a contract between Te Rūnanga and the Members and between each of the Members and the other Members. It is enforceable by law by Te Rūnanga and each of the Members) The Members are each of the 18 Papatipu Rūnanga.

Please email [email protected] for an agenda.

Ōtākou Marae will be available for those wishing to stay on the Saturday night of the hui. Nō reira, nau mai, haere mai. Nā Donna Matahaere-Atariki, Chair, Te Rūnanga o Ōtākou.