Kāi Tahu ki Ōtaki me Horowhenua

Waiata practice, Tuahuru Marae, Māhia
Gael and her daughter, Te Riria, travelled from Ōtaki to Māhia for the weekend practice session of Te Matatini waiata in the North Island. Puamiria and Liz presented on all aspects of Te Matatini and the haka pōwhiri and waiata tautoko that the hau kāika will be performing. It was a wonderful weekend of whakawhanaukataka, learning and kai reka. Ka mihi ake ki te whānau i tiaki nei i a mātou kā uri o Tahu. Ko te tohu o te rakatira ko te manaaki.