Kaimahi hou

Nau mai, tauti mai Talia ki tō tātou kāhui kaimahi. During the summer break, Talia Ellison will be joining the Dunedin KMK team as a KMK Assistant. She will support us by helping to prepare and plan for upcoming KMK wānaka reo and events. Talia has whakapapa to both Ōtākou and Kaikōura. She has completed a Bachelor of Arts in Māori and Indigenous Development at the University of Otago and will be enrolling in an honours programme in Māori next year.

Talia Ellison.

Talia Ellison.

Kura Reo Kāi Tahu

Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori. Hai te rā 12 ki te 16 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz, ā, whakakīkīa te pepa whakauru, ā, whakahokia mai ki [email protected] ki tō tātou nei wāhi mahi rānei.

Arowhenua, Kāti Huirapa have been confirmed as our hosts for Kura Reo Kāi Tahu 2015, which will run from 12-16 January 2015.

Kura Reo Kāi Tahu is an opportunity for Kāi Tahu te reo speaking whānau to participate in an immersion learning environment that aims to teach specific Kāi Tahu reo, waiata, whakataukī, kīwaha, kōrero pūrakau and associated tikaka.

Kura Reo Kāi Tahu is aimed at intermediate and advanced learners who wish to increase and develop the quality and depth of their reo Māori skills.

It is essential that all tamariki are conversational in te reo and can cope within an immersion environment. Visit our website www.kmk.maori.nz to access the registration form. Please fill it in and return it to [email protected] or send registrations to KMK Advisor, PO Box 13046, Christchurch.

Whānau during a game of tug of war.

Whānau during a game of tug of war.

Whānau perform a haka during Kura Reo Kāi Tahu.

Whānau perform a haka during Kura Reo Kāi Tahu.

Papakāika Reo Fund

The Papakāika Reo fund is a KMK initiative that supports Papatipu Rūnaka to develop te reo pathways within their Papakāika community. The Papakāika Reo Fund provides targeted financial assistance to be used towards the te reo development of registered Ngāi Tahu members.

The fund will give preference to Papatipu Rūnaka with a language plan focused on the development, proficiency and intergenerational transmission of te reo.

If you have any questions or require further information please contact Victoria Campbell (project coordinator) on 0800 KAI TAHU (0800 524 8248), email [email protected] or by post Te Rūnanga o Ngāi Tahu, PO Box 799 Dunedin.

Ngāti Waewae

E tika ana kia puta kā mihi manahau ki te whare o Tūhuru me te hapū o Kāti Waewae. Pōpōroa ana a Kāti Waewae ki te whakatū whare hai āhuru mōwai mō rātou, ā, mō kā uri ā muri ake nei. E whā tau te kākano e pēhi ake ana, ā, kua puawai mai ai. Kua whakatūwheratia te whare o Tūhuru i ruka i te marae o Arahura i Te Tai Poutini. Koinei te marae tuatahi mō te hapū o Kāti Waewae, ā, te mutuka kē mai o te ātaahua. Nō mātou te marikanui, kua tae-ā-tinana atu ki te whakatūwherataka o taua whare, ā, i hua mai te whakaaro inā kē te ātaahua o te tū a Māori ki te whakatuwhera whare, he karakia, he wero, he karaka, he whaikōrero, he waiata. Waihoki whiua ana te kai. Tēnei ka mihi atu ki kā manukura o Kāti Waewae e hāpai ana o mua, ā, ki kā rika raupā e hāpai ana o muri. Kai kā tohuka o te manaaki, kai Kāti Waewae, tēnā koutou katoa. He tīmataka hou tēnei mā Kāti Waewae, ā, ko te manako ia ka okea ururoatia e koutou me tā koutou whai i te reo Māori. Mā tātou.

Congratulations to Ngāti Waewae on the opening of your stunning new marae. Those who were fortunate to be present have conveyed how beautiful it was to witness to such a special occasion. From the impressive facilities to the inspirational pōwhiri and the various leadership roles throughout the occasion. From the front to the back, we thank you all for your exceptional hospitality.

KMK have been proud to work with Ngāti Waewae through the Papakāika and Whānau Reo Funds. They have been committed to their te reo initiatives and programmes with whānau and have been attending te reo classes as well as kapa haka sessions. The KMK team looks forward to working with Ngāti Waewae on future te reo initiatives and projects. Mā tātou.

Aki te reo app

Congratulations to Dr. Poia Rewi, Dr. Katharina Ruckstuhl and the team from the University of Otago who have developed an innovative new Māori language app called, Aki.

Aki is a free Māori language vocabulary and phrase-learning app for iPhones and iPads that involves participants in an interactive game. Its aim is to develop Māori language skills, particularly in young people as fewer are speaking te reo according to the most recent census figures.

The app will be free through the Apple Store and work is under way to also make it available for android phones. Check it out whānau mā – see if you can beat our score.

The new Aki app.

The new Aki app.

Kia Kūrapa ki Awarua

With the New Year approaching many people will set their New Year resolutions – what an opportune time to set some te reo goals. Kia Kūrapa ki Awarua will be the first beginner to intermediate wānaka of the New Year – Friday 30 January (5pm) until Sunday 1 February (2pm). Kia Kūrapa is a safe, supportive learning environment for all learners. Led by pou reo and kaiako from the Aoraki Matatū programme. Kick start 2015 and your te reo with this wānaka.

For more information check out our website or contact Victoria Campbell; or call 0800 KAI TAHU (0800 524 8248).

Reo o te wā – Language of the season

Marama: Waru (December), Iwa (January).
Kaupeka: Raumati (summer).

Handy holiday kupu and kīwaha
Kā mihi o te wā / Season’s greetings.
Pani ārai hihirā = Sunblock, sunscreen.
Kai hea ōu pāraerae?  = Where are your jandals?
Komohia tō whareama = Put your hat on.
Te Kopa iti o Raureka = The small purse of Raureka.

kmk dec2014 events calendar

For all inquiries, registration forms or information on KMK initiatives please call the free phone number on 0800 KAI TAHU (0800 524 8248) or check out our website www.kmk.maori.nz; or our Facebook page https://www.facebook.com/kaitahureo.