Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori. Hai te rā 12 ki te 16 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz, ā, whakakīkīa te pepa whakauru, ā, whakahokia mai ki [email protected] ki tō tātou nei wāhi mahi rānei.

Arowhenua, Kāti Huirapa have been confirmed as our hosts for Kura Reo Kāi Tahu 2015, which will run from 12-16 January 2015.

Kura Reo Kāi Tahu is an opportunity for Kāi Tahu te reo speaking whānau to participate in an immersion learning environment that aims to teach specific Kāi Tahu reo, waiata, whakataukī, kīwaha, kōrero pūrakau and associated tikaka.

Kura Reo Kāi Tahu is aimed at intermediate and advanced learners who wish to increase and develop the quality and depth of their reo Māori skills.

It is essential that all tamariki are conversational in te reo and can cope within an immersion environment. Visit our website www.kmk.maori.nz to access the registration form. Please fill it in and return it to [email protected] or send registrations to KMK Advisor, PO Box 13046, Christchurch.

Whānau during a game of tug of war.

Whānau during a game of tug of war.

Whānau perform a haka during Kura Reo Kāi Tahu.

Whānau perform a haka during Kura Reo Kāi Tahu.