Over Labour Weekend, a group of young men descended upon Puari Pā, Koukourārata, for the Te Tohu o Tū taiaha wānaka.

It was a four-day wānaka and the boys were taught karakia and history and they learnt the taiaha do’s and don’ts, and more importantly about whanaungatanga and kotahitanga. Ko au ko koe, ko koe ko au. Liam Dacombe, Hone Hurunui and Te Kaio Cranwell all enjoyed themselves.

From left, Te Kaio Cranwell, Liam Dacombe and Hone Hurunui.