Papakāika Reo Fund

The Papakāika Reo Fund is a Kotahi Mano Kāika (KMK) initiative that supports Papatipu Rūnaka to develop te reo pathways within their Papakāika community. The Papakāika Reo Fund provides targeted, financial assistance to be used towards the te reo development of registered Ngāi Tahu members.

The fund will give preference to Papatipu Rūnaka who have set a language plan focused on the development, proficiency and intergenerational transmission of te reo.

If you have any questions or require further information, please contact Victoria Campbell (project coordinator) on 0800 KAI TAHU (0800 524 8248); email [email protected] or by postal address, Te Rūnanga o Ngāi Tahu, PO Box 799, Dunedin.

Ngunguru i Te Ao i Te Pō – Taki Rua theatre

KMK were proud sponsors of two of the South Island performances of Ngunguru i Te Ao i Te Pō which is the story of the children of Tangaroa.

Our tamariki were taken on an adventure into the oceanic depths, rocky shore-lines and pristine beaches of East Coast, Aotearoa. In the heart of Te Moana nui a Kiwa, they followed the story of five ocean creatures as they revealed the beauty of their watery home; they also encountered a frightening and terrifying oil slick.

Awash in this new struggle the ocean creatures embraced the principles of tuakana-teina, kaitiakitanga and whanaungatanga and with a little help from Tangaroa’s current and the legendary taniwha Kaiwhare, they were saved.

The performers used high-energy physical performance, waiata and dance to create a theatre work that celebrates all things Te Ao Māori.

It was awesome to watch the whakaari and to meet the performers. A huge mihi to the Taki Rua team who provided a fun and exciting te reo Māori theatre experience. Wananei.

Tamariki with the performers.

Tamariki with the performers.

KMK funding

E hoa mā, he whakamaumahara tēnei i a koutou, he pūtea tō te iwi hai tautoko i a koutou me ā koutou whai i te reo rakatira. Ki te hia haere koe ki ētahi wānaka reo ā tērā tau, tukuna mai ā koutou tono ki ahau ā mua i te 31 Oketopa.

A friendly reminder that the next Kotahi Mano Kāika funding round, closes on 31 October.

If you would like to attend any language events in 2015, now is the time to apply. Please send all funding applications (available on our kmk.maori.nz website) to Brett Lee, 50 Corsair drive, Wigram, Christchurch 8042; or email [email protected]

This is also the last funding round before Kura Reo Kāi Tahu 2015 is held at Arowhenua Marae, from 12-16 January.

Kia Kūrapa ki Tuahiwi 2015

He whakamōhio noa atu ki a koutou, kua whakatau kā whakariteka mō Kia Kūrapa ki Tuahiwi 2015.

Ka tū tēnei wānaka reo ki te marae o Tuahiwi hai te 19 – 21 o Maruaroa (Hune). Tēnā, tuhia ki tō rae.

For those whānau or individuals who like to plan ahead, please write these dates in your diary. Registration forms will be available soon on our KMK website www.kmk.maori.nz Turou Hawaiki.

Reo o te wā – Language of the season

Marama: Ono(October) Whitu (November)
Kaupeka: Kana (Spring)
Kupu: Pū māhau (YouTube)
I papa (iPad)
Mahere whenua kukara (Google Map)
Tīhau (Twitter)
Kukaratia (Google it).

Kura Reo Kāi Tahu 2015

Tēnā koutou kā pākaiahi o kā hapori katoa, huri noa i te motu. He karaka tēnei ki kā whānau reo Māori. Nau mai, karapinepine mai anō i raro i tō tātou korowai o te reo Māori.

Hai te rā 12 ki te 16 o Iwa, ka tū te Kura Reo Kāi Tahu ki Arowhenua. He wānaka tēnei mō kā whānau kōrero Māori, he reo rumaki te wānaka nei. Ko te reo Māori te tino kaupapa kia tūhonohono ai a tamariki mā, a mātua mā, a pakeke mā hoki. Ki te hia haramai koe, kotahi atu ki tō tātou whāraki ipuraki www.kmk.maori.nz, ā, whakakīkīa te pepa whakauru, ā, whakahokia mai ki [email protected] ki tō tātou nei wāhi mahi rānei.

Arowhenua, Kāti Huirapa have been confirmed as the hosts for Kura Reo Kāi Tahu 2015, which will be held from 12-16 of January.

Kura Reo Kāi Tahu is an opportunity for Kāi Tahu te reo speaking whānau to participate in an immersion learning environment, which aims to teach specific Kāi Tahu reo, waiata, whakataukī, kīwaha, kōrero pūrakau and associated tikaka.

Kura Reo Kāi Tahu is aimed at intermediate and advanced learners who wish to increase and develop the quality and depth of their reo Māori skills.

It is essential that all tamariki are conversational in te reo and can cope within an immersion environment.

Those who wish to attend should visit our website www.kmk.maori.nz to access the registration form. Please email your registration form to [email protected] or send to KMK Advisor, PO Box 13046, Christchurch.

Registration fee: pakeke (adult) $150; tamaiti (child) $50; rakatahi (youth, 15 and over) $75; whānau (families) $300.

Don’t forget to apply to KMK funds in October, if you wish to receive financial support for your registration fee.

There are limited places available therefore it will be first-in-first-served.

For any questions and/or information concerning Kura Reo Kāi Tahu, please contact Brett Lee on 021 242 0774 or email [email protected]

kmk events calander