Ngā mate

Kāore hoki te aroha i kaikinikini i au.
Ka timu te tai ki hea
Ki Ōtākou.
E rere atu ki te Aramoana
Tāria roa, tē pari mai.
I waiho mokemoke mai me he toroa tīkapa.
E hāroa e te Pūnui-o-toka
Tē hoki mai e.

We send aroha and sympathy to the Paerata and Langsbury whānau for the passing of Ginny Paerata. We also extend our aroha to all whānau across the motu who may be suffering a loss at this time.