Tēnā tātou katoa,
He tika hoki kia mihi atu ki a rātou kua wehe atu ki te pō, rātou katoa kua kapo i te rika kaha o aituā, ā, rātou hoki i mate i kā pakaka nui o te ao, te tini me te mano o Kāi Tātou te iwi Māori i hikahika rā i kā motu kē o te ao, e pōua mā, e tāua mā, haere atu rā, haere atu rā, moe mai rā i te manaakitaka o ō koutou atua. Ki a Rakiihia, haere atu rā e te rakatira, moe mai, okioki mai, e kore rawa koe e warewaretia. Nō reira, waiho rātou ki a rātou, ko tātou ki a tātou, tēnā anō tātou katoa.

Ka roa haere kā rā, ka huri kā whakaaro ki te māra kai. Ka mōhiotia he raumati kai te haere mai. Ka huri ki kā kō, ka haere ki te rapu i kā kirikiri, kia pai ai te oneone. Kua tere hoki te inaka, kua haoa mai i kā kutu awa.
Mauri ora ki a tātou

Hui rūnaka dates

5 October (Hui-ā-Tau)
7 December

Director election

At the August rūnanga meeting, it was decided to restructure the Wairewa Group so all assets and business of Te Kaio Trustee Company Limited, Pūtahi Farm Development Ltd and Takuahi Research and Development Ltd, are transferred to Te Kete o Wairewa Ltd. With all current directors resigning, new directors are required. The directors’ election meeting will take place on 7 September. Nominations close at 4pm, 4 September.

Regional forum

The Mahinga Kai/Customary Fisheries Regional Forum for the Canterbury region will be held at Wairewa Marae on Saturday 30 August, from 10am. It has been a while since the last forum, due to the low response and lack of interest. Many whānau had other important commitments to attend to at the time including recovering from the earthquakes and the Christchurch rebuild.

The purpose of this forum is to provide a vehicle for sharing information in relation to mahinga kai and customary fisheries within the Canterbury region. Going forward we would like to know what mahinga kai means to Ngāi Tahu whānui today? What areas and species are important to Ngāi Tahu whānui and why? What are the issues in regards to these areas and species?

Part of the forum will include representation from the Ministry for Primary Industries Compliance and Response Branch to talk about fisheries compliance matters pertaining to the Canterbury region. If you are interested in attending this forum please contact Joe Wakefield on 021 832 137 or [email protected]