Mauri ora ki a tātou katoa,
Tini whetū ki te raki, mau tonu, mau tonu. Whatu karokaro ai te tākata, karo noa, karo noa, ka oti atu. Nei te mihi ki a rātou kā manu pīrau a Tāne, kātahi anō ka riro i te rika kaha o aituā, nō reira koutou rā, moe mai rā, okioki mai rā. Ka tāhuri te ihu o tōku waka ki a tātou kā konohi o rātou, tātou kua pae mai nei i te tae ao, tēnā koutou i ruka anō i ō koutou āhuataka maha.

Ka karo haere te mahana, me whakanui te mareretaka. He nui te tuku marere i te kai, i tētahi wā, rawa rānei ki te rawakore, pērā i a Rehua, te atua o te marere. Ko tētahi tikaka tuku iho ko te manuhiri tae mai ki a koe i ruka i te mōhio, kāore rānei, ko te mea nui kia hoatu he inu tī, he kai rānei, ahakoa he iti ō kai. Manaaki tētahi ki tētahi.

He pēpi

Materoa Te Wai Victor Barrett arrived safety on 15 March. His arrival was a delight for his first- time parents, Manutahi Barrett and Nikki Haereroa; and his first time Taua, Alvina Edwards. Materoa is named after his great-grand-father, Materoa Anthony Lovell Ropata (Tony Edwards), who passed late last year.

Materoa Te Wai Victor Barrett.

Materoa Te Wai Victor Barrett.

Manutahi, Nikki and Materoa.

Manutahi, Nikki and Materoa.

Tangata tiaki hui – March 2014

A Wairewa tangata tiaki hui was held on 27 March at the marae to inform the hapori about the past year’s activities. The meeting covered compliance issues with regards to the coastal marine area and the lake.
The causeway blow out and flooding was a major topic, which disrupted the tuna season, but was a necessity. With all the migrating tuna leaving the lake it was an easy decision to close the season early.

Hui rūnaka – upcoming dates

8 June, 3 August, 5 October (Hui-ā-Tau) and 7 December.