Nei te rau tāwhiri o Koukourārata

Another busy month and with spring starting, there are lawns to mow and gardens to weed. We have to admit it’s been a fairly pleasant winter, as winters go, so here’s hoping we’re in for a nice long, hot summer.

Before moving on, Te Rūnanga o Koukourārata would also like to extend our heartfelt aroha to all of our whanauka who have lost loved ones over the past month. Our thoughts go to you all. Nō reira koutou o te huka wairua haere atu rā, moe mai rā i kā peka o tō tātou nei Ūkaipō. Mā te Atua koutou katoa e manaaki e tiaki.

Āpiti hono tātai hono rātou ki a rātou ka moe, āpiti hono tātai hono tātou te huka ora ka noho, pai mārire.

Kia eke panuku, eke Takaroa

Te Rūnanga o Koukourārata are proud to extend our sincere congratulations to Matiu Payne, who graduated with his Masters of Indigenous Studies from Otago University last month.

We also extend our congratulations to Suzanne Pitama, who graduated with her doctorate (PhD). Kā mihi manahau ki a kōrua, ko kā kōrero nā Matiu Payne e whai ake nei.

Taku pōtaerua
I taku rā whakapōtaetaka i Ōtepoti i te raki tuakahuru mā whitu o tēnei marama, ka hoki aku maumahara ki a rātou mā i eke ai ki te taumata nāku anō i whiwhi i taua rā tonu. Ko te hui tuatahi ko te hui tōmua i te hui nui mō kā tauira Māori i Te Whāre Wānaka o Otago. Kātahi te hui papai rawa atu ko tērā. I huihui mai kā whānau katoa o kā tauira whiwhi tohu. I reira kā kanohi hou me kā konohi o mua i tautoko kaha i te kaupapa mātauraka i Ōtepoti rā. Ko taku tino mihi ki te hau kāika e taea ai te tautoko i tēnei tūmomo hui. Nōku te hōnore nui kia tae atu ki mua i tō koutou aroaro. Ko te rā tuarua ko te hui whakapōtae nui i te hōro tāone o Ōtepoti. I eke kā tauira Māori, nui ake i te toru tekau i taua rā. I kite atu ōku mata ki te ātaahua o te haka whare, me te āhua o kā Whakahaere o kā ahoraki. Ka wani kē, ā, ki te whiwhi te tauira i tōna tohu, me tae atu ia ki tōna hui whakapōtaetaka ahakoa te aha. Kāore au i te pērā mō taku tohu pūtaiao, heoi, ka tae mai ki taku paerua i tae atu au. Nā ruka i te akiaki kaha o taku hoa wahine, i eke au ki te atamira i Ōtepoti. Ko taku tino mihi nui ki a ia, i waihotia e ia aku kōrero parau ki te taha mō tēnei tūāhua.

E te iwi, kei te hiahia au ki te tuku mihi ki a tātou, ā, ki taku wahine me aku tamariki nā rātou ahau i tautoko ā wairua, ā tinana mai i te tīmataka ki te mutuka o kā mahi tauira nei. He mihi anō hoki ki Te Rūnaka o Koukourārata mō kā pūtea āwhina i tukuna e rātou mō taku karahipi Papatipu i kā tau 2011-12. Ko taku tino mihi hoki ki te whānau i tautoko nei i taku taeka ki Ōtepoti, Ko te whānau Te Aika (Ben, Mahana, Te Waipunahau me Iwikau), Wiki Haua, Tui Kent, Pearl Barron me aku kaiwhakaruruhau mahi tauira ko Dr Lachlan Paterson me te rahi o Te Tumu. Tēnā rawa atu koutou katoa.
Me mihi anō hoki ki tētahi tākuta hou i eke ki te taumata i taua rā tonu, ki a Suzanne Pitama, i oti i a ia tōna tohu tiketike PhD. Ka rawe te kite atu i kā wahine toa ki ēnei tūmomo mahi. Tēnā hoki koe e te whanauka, koutou ko te whānau Flutey-Henare, Pitama hoki i tautoko a tinana mai i te rā nui. E rua kā pounamu i hōmai ki a au i aua rā. Ko te tuatahi he matau mai i te whānau Te Aika, ā, ko te tuarua he inaka mai i a Tāua Morehu. He taoka whakahirahira ēnei ōku, ā, kaore e poto nei kā mihi mō kā whakaaro rakatira nei.

Taihoa ake nei e te iwi, ākuanei au e whiriwhiri ko whea te wāhi tika māku kia timatakia taku tohu tiketike (PhD). Ekari mō tēnei wā, ko Masters of Indigenous Studies (MIndS) kē tohu e mau nei i a au. Ka rawe tērā mō tēnei wā. Heoi, he aroha tēnei nā te iti o Tūtehuarewa, ka tau.
Nā Matiu Payne.

Mr Matiu Payne and Dr Suzanne Pitama.

Mr Matiu Payne and Dr Suzanne Pitama.

Matiu and Dione Payne and their son, Tūrāhui.

Matiu and Dione Payne and their son, Tūrāhui.

Marae bookings

Now that word is out that the marae is back up and operating, bookings are taking off. So to save disappointment please book early. To book the marae please contact the rūnanga office on email [email protected] or call 03 365 3281.

Te Pānui Rūnaka submissions

Many thanks to our roving reporters, Matiu Payne and Brent Ruru for their story contributions. If you have stories for Te Pānui Rūnaka, please them to the rūnanga office (contact details can be found at the back of this edition). Without your stories, we can’t submit a column, so we look forward to hearing from you.