KMK Kā Manukura Profile

Kura Reo ki Te Au ki te Tonga (Ōtaki)
Kura Reo for me is like being on a waka, riding the ngaru and the inevitable tūpuhi that present themselves along the way. Getting on the waka reo for the first time is daunting, lonely and even overwhelming. Sometimes I feel like I am paddling my waka forward, sometimes I am paddling backwards and at other times I am paddling on the spot! At those frustrating moments on board my waka reo it is time to rethink, relook at my language plan and ka tīmata te haerenga anō.

Kura and Wānaka Reo are like waka tauā – they are the waka to get on board to lift your reo to that next level. These waka will take you into scary territory at times but are far better to be on than a mōkihi in those situations. Ultimately, no matter how hard the journey is, I know I will never get off my waka reo. The gains and sense of achievement at the end of each wānaka and Kura Reo is immense. I just have to remember to keep hold of my hoe and to keep paddling.

I haere au ki te Kura Reo ki Te Au ki te Tonga i te 15-19th Hōngongoi 2013, i te Whare Wānanga o Raukawa. Wananei! Tumeke. Uaua hoki. Tokomaha ngā tāngata i te Kura Reo. I pai rawa atu ngā kaikōrero Māori. Nō reira, tino teitei te taumata o te reo, o ngā tāngata hoki. Ahakoa, i āmaimai au, i maumahara au te waka reo/waka tauā, ko te kaupapa o tēnei haerenga ki te piki ake tōku kaha, ā, ki te ako mai i ēnei tāngata rawe.

He mea pai tāku ko ngā kaiwhakaako i reira, nā te mea, ko te tūmanako o rātou ki te tipu ake te kounga o te reo. Te wāhanga tino pai ki au, ko te mahi a Pania Papa nō te hōtaka “Ako”. Ko te kaupapa o tōna taiwhanga ako, ko te Mihi me te Pao. I ako au i ngā kupu reka, hei kīnaki mō tāku mihi. Tino mataku ngā tauira katoa ki te pao, ahakoa, ko tērā te wāhi pai ki te haratau ērā momo mahi, hei whakatika i ngā hapa, ki te rongo ki ngā mita, ngā mea tika, me te ātaahuatanga o te reo Māori.

Nō reira whānau, ahakoa tino uaua te huarahi reo Māori, tikina mai tō hoe me tīmata ki te hoea tō waka reo, nō te mea, te taonga hei te mutunga o te haerenga he taonga pounamu. Nā Kelly Tikao